VARFÖR ANVÄNDA EFTERINJEKTERAD ARMERING

Efterinjekterad armering – stark och enkel att använda

Hilti post-installed rebar applications

Om du tänker bygga ut, sammanfoga eller förstärka väggar, plattor, pelare eller balkar kan efterinjekterade armeringssystem vara till hjälp i nya eller befintliga byggnationer, från bostäder till broar.


Vid anslutning av efterinjekterad armering fäster man infästningar och skarvar med en injekteringsmassa, exempelvis Hilti HIT injekteringsmassor.

De är enkla och snabba att använda. Det är bara att borra hål, injektera Hilti HIT kemiska injekteringsmassa och sedan installera armeringen.

Och de är minst lika starka som ingjutna armeringsstänger, vilket framgår av tester från European Technical Approvals (TR023). Så du kan konstruera efterinjekterad armering i en byggnad och använda samma principer som för vilken förstärkt betongkonstruktion som helst.

EFTERINJEKTERAD ARMERING OCH HILTIS SAFESET-SYSTEM

Hilti safe set system for safe anchor installation

System för efterinjekterad armering är också:
• mycket flexibla
• praktiska för många olika typer av applikationer
• och kan användas i grunda betongskikt.

Hiltis SafeSet™-system hjälper till att snabba upp installationen av efterinjekterad armering. Hilti SafeSet™ suger upp damm under borrning, minimerar mängden damm och undanröjer behovet av manuell rengöring av borrhålen.

Mer information om Hiltis SafeSet-system

 

Hur Hilti SafeSet underlättar vid efterinjekterad armering

EFTERINJEKTERAD ARMERING – VI HJÄLPER DIG IGENOM HELA PROCESSEN

Hilti PROFIS Rebar design software

Vi kan hjälpa dig från det att du påbörjar konstruktionen och leverera tekniken som får det att fungera.

Programvaran PROFIS Rebar hjälper till att dimensionerna den virtuella konstruktionen.
Om du behöver hjälp har vi experter över hela världen som kan hjälpa dig att hitta lösningar under hela konstruktionsprocessen.

Vi har också många års erfarenhet av forskning och arbete ute på byggarbetsplatserna. Och vi har arbetat med efterinjekterad armering på några av de mest krävande byggprojekten runt om i världen. Vi har till och med hjälpt till att restaurera den berömda Fontana di Trevi-fontänen i Rom – med vår metod för efterinjekterad armering.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela