Grundutbildning: hälsa och säkerhet

På säkra sidan i byggbranschen

Vi vet alla att byggarbetsplatser och mer eller mindre varje arbetsmoment är förenade med vissa faror. Detta tillsammans med förslitningar, överbelastningar och vibrationsskador över tid gör att endast ett fåtal av alla byggnadsarbetare kan arbeta heltid till pensionsålder.

Vår Hälsa- och säkerhetsutbildning ger er en överblick av, och verktygen för att motverka, de huvudsakliga säkerhetsriskerna i er vardag.

Varför du borde gå en branchanpassad hälsa- och säkerhetsutbildning?

Både för för dig som anställd och för dig som arbetsgivare är det viktigt att både förstå varför och hur man bedömer, reducerar och i bästa fall helt undviker vanliga olyckor. Det finns flera nationella (AFS) och Europeiska direktiv som reglerar riskhantering för byggnadsarbetare och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har rätt medel att förhålla sig till samtidigt som det är arbetstagarens ansvar att följa dessa.

Vi på Hilti har flera decenniers erfarenhet av arbete ute på projekt, över hela världen, varje dag. Vi har lärt oss farorna, utmaningarna och lösningarna på arbetsplatserna och har därför tagit fram ett antal professionella utbildningar, helt anpassade efter er bransch.

VAD TAR JAG MED MIG FRÅN UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Ökade kunskaper och högre produktivitet i vardagen
 • Reducerade fysiska risker och försäkringsärenden
 • Färre skador och olyckor genom säkrare och effektivare metoder
 • En tryggare arbetsplats där personalen trivs
 • Följer Arbetsmiljöverkets författningssamlings riktlinjer
 • Högre attraktivitet som arbetsgivare
 • Ett intyg för genomförd utbildning

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Please enter alternative text here (optional)
 • Arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar
 • Vanligt förekommande skador och hälsoeffekter kopplat till; 
  ögon, huvud, händer, ben samt damm, buller, vibrationer och ergonomi
 • Förebyggande skyddsåtgärder enligt Hiltis S.T.O.P.-metodik: Sök alternativ, Tekniska-, Organisatoriska- och Personliga skyddsåtgärder
 • Larmrutin vid olycka

Utbildningens omfattning

   
Målgrupp Yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare, KMA
Bransch Alla
Tidsåtgång 1,5 timme
Antal deltagare Max 8/tillfälle
Utbildningsintyg Ja
Plats Hos er/på byggarbetsplats eller i Hilti-butik
Utbildare Hilti-certifierad utbildare
Utförande Teori, praktiska övningar
Kostnad 1750 kr/deltagare

BOKA DIN UTBILDNING IDAG

Dela