Teknisk utbildning för grundplatta

Teknisk utbildning för att optimera din produktivitet

  • Väljer du den bästa infästningen för din applikation?
  • Följer dimensioneringen alla krav enligt EC2?
  • Är den dimensionerade grundplattan stabil?
 
Om sådana frågor dyker upp om och om igen i ditt huvud, då är detta rätt utbildning för dig!

INTRODUKTION

Vi vet att dimensionering av montage i stål mot betong med efterinstallerade infästningar är oerhört viktiga, men något som inte förekommer så ofta i ditt dagliga arbete. För att hjälpa dig att bli ännu bättre på detta steg i ditt arbete har vi tagit fram ett utbildningsprogram.

Ämnena i kursen omfattar allt från grundläggande fakta om infästningar till dimensionering av avancerade applikationer. Ämnena passar både nyutbildade och erfarna ingenjörer.

Kursinnehållet har tagits fram av Hiltis experter och finns tillgängligt digitalt, men även som personlig utbildning på plats. Målet med denna utbildning är att du ska kunna utnyttja alla fördelar med Hilti PROFIS Engineering-programmet och dimensionera optimala anslutningar i stål mot betong.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

Teknisk utbildning för grundplatta kan hjälpa dig att minska tiden för dimensioneringsarbetet med upp till 50%.

Vår tekniska utbildning ger en gedigen grundläggande kunskap i dimensionering av anslutningar i stål mot betong med efterinstallerade infästningar. Utbildningen ger dig följande fördelar:

  • Översikt över aktuella regler och bestämmelser och hur dessa påverkar dimensioneringen av grundplatta
  • Kunskap om hur man utnyttjar alla funktionerna i PROFIS Engineering så att arbetet med dimensionering av infästningar går snabbare
  • Betyg för vidareutbildning och deltagarintyg från Hilti
  • Tillgång till kontinuerligt uppdaterat och utvidgat digitalt innehåll om dimensionering av infästningar

MODULER

Grunderna i infästningar

Vad är efterinstallerade infästningar?

Översikt över olika typer av infästningar och hur de fungerar samt de viktigaste faktorerna bakom rätt val av infästning.

Regler och bestämmelser

Vilka regler och bestämmelser gäller för dimensionering av infästningar?

Översikt över regler och bestämmelser för dimensionering och hur tillverkarna förser produkterna med fakta som är kopplade till dessa förordningar.

EC2 dimensionering av infästningar (statisk)

Hur du säkerställer att dimensioneringen följer regelkraven enligt EN1992-4 

Detaljerade fakta  om bevis för statisk dimensionering enligt EN1992-4 och jämförelse med de viktigaste skillnaderna från ETAG 001, så att du därmed kan vara säker på att din dimensionering uppfyller alla aktuella krav.

Dimensionering av grundplatta

Hur du gör en fullständig dimensionering av en applikation av grundplatta

Översikt över typiska problem för hela anslutningen  av stål mot betong. Praktisk demonstration av hur du använder funktionerna i PROFIS Engineering på bästa sätt för att dimensionera optimala montage.

Dela