VÅR HISTORIA

Hilti history

Vi har kommit långt sedan företaget grundades 1941, och vi har stora ambitioner att fortsätta växa. Låt oss titta bakåt på vår historia för att få en uppfattning om vad vi kan åstadkomma.

1941 – START

Ingenjören Martin Hilti (1915–1997) och hans bror Eugen (1911–1964) grundade Hilti Maschinenbau OHG i Schaan i Liechtenstein.

1948 – Patentansökan

Martin Hilti fokuserar för första gången på fästteknik och får ett patent. I början av 1950-talet lanseras handdrivna verktyg och spikpistoler.

1952 – FÖRSÄLJNING

Hilti förhandlar fram ett försäljningssamarbete i Italien – det första internationella säljavtalet.

1957 – GENOMBROTT

DX 100 är det första krutdrivna verktyget i världen och ett tekniskt genombrott för Hilti

1962 – INTERNATIONELL VERKSAMHET

Hilti har verksamhet i ca 30 länder.

1964 – FARVÄL

Eugen Hilti, en av företagets grundare, avlider 20 november vid 53 års ålder. Han var en enastående organisatör och bidrog starkt till företagets expansion i Schaan. Han var också djupt engagerad i den statliga lärlingskommissionen fram till sin för tidiga död.

1967 – KRAFTFULLA INNOVATIONER

Hilti TE 17, den första elektropneumatiska borrhammaren lanseras. Under samma period utvecklar Hilti de första mekaniska infästningarna.

1970 – INTERNATIONELL PRODUKTIONSANLÄGGNING

Den första internationella produktionsanläggningen öppnar i Thüringen i Österrike.

1971 – EXPANSION

En produktionsanläggning öppnas i Kaufering i närheten av München i Tyskland, och fler produktionsanläggningar öppnas senare runt om i världen.

1973 – UTVIDGNING

Det nyetablerade Hilti Entwicklungsgesellschaft (HEG) i München utvecklar nya borr- och infästningstekniker och expandersystem. Företaget breddar sin ledning. En styrelse med fyra medlemmar börjar arbeta med olika uppgifter.

1975 – I STYRELSEN

Tre suppleanter väljs in i styrelsen. Michael Hilti börjar arbeta i företaget och tar över området marknadsföring och försäljning.

1980 - Omorganisation för att säkra företagets framtid

Marknadsområdena Amerika, Afrika, Asien och Europa bildas. Martin Hiltis familjefond grundas.
.

1982 – UTNÄMNING

Michael Hilti utses till vice ordförande i styrelsen.

1985 – FOKUS

Produktområdena infästningssystem, direkt infästning samt borrning och rivning omorganiseras till självständiga produktavdelningar. Varje avdelning har egen produktledning, forskning och utveckling, logistik, styrning, inköp och produktion.

1986 – LEDARSKAP

Presentation av ”Strategy 2000” som för första gången fokuserar på marknadssegmentering. Dessutom introduceras en enhetlig, global företagskultur under mottot ”Leadership Makes the Difference”.

1990 – FÖRÄNDRING I LEDNINGEN

Martin Hilti överlåter rollen som VD till sin son Michael. Han själv fortsätter som styrelseordförande.

1991 - GLOBALISERING

Kontinuerlig uppbyggnad av de internationella marknadsorganisationerna. Ytterligare marknadsområden tillkommer, till exempel Ryssland, Sydamerika och Asien. Hilti inleder en globaliseringsprocess.

1994 - TRANSITION

Michael Hilti tar över som styrelseordförande efter Martin Hilti som sitter kvar som hedersordförande i styrelsen. Pius Baschera utses till VD. Det är första gången som någon utanför familjen Hilti tar över ledarskapet.

1996 – KÄRNVERKSAMHET

Den nya strategin Champion 3C bygger på kund, kompetens och koncentration (Customer/Competence/Concentration).

1997 – ARV

Martin Hilti, en av företagets grundare, avlider 19 augusti vid 82 års ålder.

2002 – NÄTVERK

Lansering av globalt standardiserade affärsprocesser och data, vilket senare visar sig vara grunden för stora vinster vad gäller effektivitet och produktivitet.

2003 –Utmärkelse

Hilti Group tilldelas ”Carl Bertelsmann Prize” för den exemplariska företagskulturen.

2004 – FÖRETAGSKULTUR

”Leadership Makes the Difference” ersätts av ”Our Culture Journey”. En viktig del av den nya företagskulturen är regelbunden utbildning och kursverksamhet för alla anställda runt om i världen.

2006 - FÖRÄNDRING I STYRELSEN

Mot slutet av året lämnar Pius Baschera över ansvaret som VD till Bo Risberg.Baschera blir styrelseordförande. Michael Hilti sitter kvar i styrelsen.

2009 – PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Hilti öppnar sin åttonde internationella produktionsanläggning, i Matamoros i Mexiko.
De övriga produktionsanläggningarna ligger i Schaan (Liechtenstein), Thüringen (Österrike), Kaufering och Strass (Tyskland), Zhanjiang och Shanghai (Kina) och Kecskemét (Ungern).

Finanskris

Omsättningen sjunker med 20 procent vilket kräver omorganisation av företaget.

2014 - HÖGSTA LEDNINGEN

Christoph Loos blir den femte VD:n i Hiltis historia.

Strategi

Under den nya VD:s ledning samordnar företaget sin strategi för de kommande åren. En viktig del av strategin ”Champion 2020” är differentiering genom förstklassiga produkter.

2015 - INNOVATIONSCENTER

Ett nytt och modernt innovationscenter för över 450 anställda invigs i Hiltis huvudkontor i Schaan i Liechtenstein.

Flytt

Det amerikanska huvudkontoret flyttar från Tulsa i Oklahoma till Plano i närheten av Dallas i Texas.

Omsättning

För första gången har Hilti en omsättning som överstiger en miljard amerikanska dollar i Nordamerika.

2016 - ENGAGEMANG

Hilti helrenoverar huvudkontoret och företagets lokaler för att markera sin lokala närvaro och sitt engagemang i Liechtenstein.

Dela