FÖRETAGETS STRATEGI

Hilti corporate strategy

VÅR STRATEGI FÖR FRAMTIDEN - CHAMPION 2020

Våra strategiska målsättningar i Champion 2020:

• Hilti arbetar för hållbart värdeskapande genom ledarskap och differentiering

• Vara marknadsledande genom att erbjuda ett mervärde för våra kunder i form av produkter, tjänster och programvara som ger överlägsen produktivitet och säkerhet för kunderna och som skiljer ut oss från våra konkurrenter

• Genom ovanstående punkter förverkligar vi vårt grundläggande mål: ”Vi gör våra kunder nöjda och bygger en bättre värld!”

För att implementera vår strategi fokuserar vi på fyra områden som är Hiltis grundläggande kompetensområden:

• Ständig innovation inom produkter, tjänster och programvara
• Direkt och partnerskapsbaserat samarbete med våra professionella kunder
• Högklassigt utförande i allt vi gör, för effektivitet och för att leva upp till den höga kvalitet vårt varumärke utlovar
• Ett högpresterande globalt team

Vår strategi vilar på en stark grund, nämligen vår ”omhändertagande och resultatinriktade” företagskultur.

 

MER OM HILTI

Hilti core purpose and values

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Mer information
Hilti business model

VÅR AFFÄRSMODELL

Mer information
Hilti corporate responsibility

FÖRETAGETS ANSVAR

Mer information

Dela