ANSVAR FÖR VÅRA MEDARBETARE

Nya arbetsmetoder

Hilti team members

BALANS I ARBETET

Vi inser att dagens arbetsmiljö förändras snabbt och många av oss försöker att balansera våra åtaganden på arbetet och på fritiden.

Vi förväntar oss mycket av våra medarbetare och sätter upp utmaningar för alla i företaget.Men samtidigt tror vi på en företagskultur som bygger på omtanke, där människor kan få stöttning och prestera väl.

Så balans i arbetet är mycket viktigt för oss på Hilti.

Vi tror på att erbjuda attraktiva arbetsförhållanden och hitta flexibla arbetsmetoder, från ett mobilt kontor eller hemifrån.

Vi har också öppnat en egen förskola för medarbetarnas barn på huvudkontoret i Schaan i Liechtenstein.

Detta är vårt sätt att vara en attraktiv arbetsgivare.Och det verkar fungera:92 % av våra medarbetare uppger att de är stolta över att arbeta för Hilti och vi får regelbundet utmärkelser som en ”utmärkt arbetsplats”.

LÅNGSIKTIG KARRIÄRSUTVECKLING

Vi vet att den långsiktiga framgången för vårt företag skapas av våra medarbetare.

Så vi vill ge våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas som personer.

Vi vill ha en öppen atmosfär och ledning, med regelbundna utvecklingssamtal där vi stämmer av mål och utbildning.

Många av våra medarbetare utvecklar sin karriär länge hos Hilti.Vi uppmuntrar karriärsutveckling och rörelse inom företaget och stöttar våra medarbetare i deras löpande utbildning och utveckling.

80 % av chefspositionerna på Hilti tillsätts internt.

VI BRYR OSS OM HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETET

Hälsa och säkerhet är mycket viktigt för oss på Hilti.

Byggbranschen är farlig och att försöka undvika olyckor är av yttersta vikt.Vi har strikta regler för hur vi uppträder ute på arbetsplatser, hur vi ska vidta förebyggande åtgärder och vilken skyddsutrustning som måste användas.

Vi utvärderar hela tiden risken på arbetsplatsen och vidtar korrekta skyddsåtgärder.

Men det är också viktigt att ha en god hälsa.

Vi har egen hälsovård för våra medarbetare som är utformad för att förebygga och åtgärda hälsorisker i tidigt skede. Vi erbjuder rådgivning i allt från vaccinationer till förebyggande av arbetsrelaterade hälsoproblem.

MER OM FÖRETAGETS ANSVAR

Health and safety at Hilti

HÄLSA OCH SÄKERHET

Mer information
Hilti social responsibility

Vårt ansvar

Mer information
Hilti core purpose and values

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Mer information

Dela