VÅRT MILJÖANSVAR

Fastställa våra egna miljömål

Hilti environmental responsibility

För oss går miljöarbete och innovation hand i hand.

Vi arbetar under hela konstruktionen av våra byggnader och i vår globala verksamhet för att minska vårt fotavtryck och minimera vår miljöpåverkan.

Vi har satt upp miljömål som ligger i linje med kraven i ISO 14001, den globala standarden för miljöledning. Vi övervakar noga allt vi gör och ser till att vi når våra målsättningar, oavsett var i världen vi arbetar.

Vi kräver också att våra samarbetspartners arbetar för att skydda miljön så att vi kan nå upp till våra åtaganden i hela värdekedjan.

Hilti environmental footprint

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER OCH TEKNIKER

Miljömedvetenheten kring våra produkter börjar redan i forskningsstadiet och fortsätter under hela utvecklingsprocessen.

Alla konstruktioner för nya produkter tar hänsyn till resursanvändning och utsläpp under hela livscykeln, och även under produktutvecklingen.

Vi förbättrar resurs- och energieffektiviteten, vi förlänger våra produkters livslängd och vi använder komponenter och förpackningar som tillverkats med återvunnet material.

Vi hjälper också till att återvinna våra produkter. Till exempel kan kunder inom EU utan kostnad lämna in gamla Hilti-verktyg i våra Hilti-butiker så att vi kan återvinna dem eller kassera dem på säkert sätt.


Vi använder en livscykelanalys (LCA) för att utvärdera den miljömässiga kompatibiliteten i allt vi gör.Det inkluderar produkternas totala miljöpåverkan från utvinning av råmaterialet till produktion, användning och återvinning.All denna information kan också hjälpa våra kunder att förbättra deras egen miljöbalans.

GRÖN BYGGNATION

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Tekniker för grön och hållbar byggnation

Vi vill bidra till grön byggnation och hjälpa våra kunder att bygga så miljövänligt som möjligt.

Som hjälp kan vi erbjuda miljödata för våra produkter och visa hur de bidrar till grön byggnation.

Detta kan bidra till att sänka koldioxidutsläppen och förbrukningen av energi, vatten och material samt hjälpa till att minska hälsofarorna och risken för miljöföroreningar.

Vi ser till att alla våra tekniker är miljövänliga, dvs. konstruerade och tillverkade för att hjälpa till att nå upp till kraven i internationella gröna byggstandarder som BREEAM, HQE, DGNB och LEED.

Vi har till exempel skapat produkter som minskar mängden flyktigt organiskt kol i luften, till exempel i våra brandskyddssystem och kemiska infästningar. Och vi har konstruerat en prisbelönt borrhammare, som avsevärt minskar miljöpåverkan eftersom den inte genererar något spill när den tillverkas.

Och våra Clean-Tec-produkter inte bara uppfyller utan överträffar alla vanliga krav.

MILJÖKRAV PÅ VÅRA EGNA BYGGNADER OCH TRANSPORTER

Vi lever också själva efter de målsättningar som vi har för våra kunder på miljöområdet.

Vi utvärderar hela tiden hur vi kan bli mer miljövänliga och sänka våra egna koldioxidutsläpp och vår energi- och vattenförbrukning i våra fabriker, anläggningar, kontor och transporter.

Och vi närmar oss målet.Här följer några exempel på vad vi har gjort:

Österrike:Tillverkningsanläggning i Thüringen

Cirka 80 % av den el som används inom tillverkning, logistik och administration kommer från förnybara källor: vatten- och vindkraft samt biomassa.

Tyskland:Hiltis huvudkontor

All värmeenergi kommer nu från ett kommunalt biomassakraftverk i närheten och vi har monterat 60 solfångare på taket till vår restaurangbyggnad.

Liechtenstein:Logistikcenter i Nendeln och kontor i Schaan

Vi använder energi från bergvärme för uppvärmning och nedkylning och kan nu återvinna cirka 70 procent av spillvärmen från ventilationssystemen. Vi har också installerat solfångare.

MER OM HILTI

Hilti compliance and business ethics

REGELEFTERLEVNAD OCH AFFÄRSETIK

Mer information
Hilti team members

VÅRA TEAMMEDLEMMAR

Mer information
Hilti core purpose and values

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Mer information

Dela