SOCIALT ANSVAR

Bygga en bättre framtid

Hilti social responsibility

På Hilti tycker vi att entreprenörskap och socialt ansvar går hand i hand.

Det är en uppfattning som är djupt rotad sedan länge i företagets historia och som inspirerats av grundaren Martin Hiltis och övriga familjens personliga engagemang.

Vi stöttar aktiviteter som bidrar till den allmänna välfärden i samhället, oavsett var i världen vi verkar – vilket nu är i över 120 länder runt om i världen.

Vi vill hjälpa människor att bygga en bättre framtid, hjälpa dem att hjälpa sig själva och bidra till verklig och hållbar förbättring i deras tillvaro.

DONATIONER OCH SPONSRING

Vi stödjer icke vinstdrivande organisationer och projekt som hjälper till att förbättra social och kulturell samvaro.

Vårt fokus ligger på utbildning och vetenskap, kultur och konst samt sociala frågor.

VÅRA MEDARBETARES ENGAGEMANG

Hilti team members' commitment

Våra medarbetare är involverade i många olika lokala frivilligprojekt, som att renovera byggnader, skapa trädgårdar eller bygga parker. Allt detta bidrar till att göra världen omkring oss lite bättre.

Men detta är inte allt.Vid nödsituationer och katastrofer, till exempel en tyfon, donerar våra medarbetare pengar eller saker som behövs, och ibland reser de personligen till platsen för att hjälpa till.

Detta engagemang organiseras av våra lokala Hilti-kontor som har ett nära samarbete med Hilti Foundation.

THE HILTI FOUNDATION

Hilti Foundation skapades som en välgörenhetsstiftelse 1996 av Martin Hiltis familjefond.

Målsättningen är att förbättra livskvaliteten för underprivilegierade människor genom att hjälpa dem att hjälpa sig själva på ett påtagligt och hållbart sätt.

Hilti Foundation stöttar organisationer som gör en enastående och påtaglig insats för att lösa sociala problem genom att tillhandahålla medel och kunskaper.

Hilti Foundation fokuserar på sex områden:

  • Bostäder till överkomlig kostnad
  • Samhällsutveckling
  • Kultur, vetenskap och utbildning
  • Katastrofhjälp
  • Professionell utbildning
  • Socialt entreprenörskap

 

Mer Information

MER OM HILTI

Hilti compliance and business ethics

REGELEFTERLEVNAD

Mer information
Hilti core purpose and values

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Mer information

Dela