HUR VI SER PÅ FÖRETAGETS ANSVAR

Hilti approach to corporate responsibility

Att bry sig om företagets ansvar har ingått i vår företagskultur ända sedan företaget grundades 1941.

Det är också en integrerad och viktig del i hur vi gör affärer.Hilti agerar etiskt och långsiktigt.

Vi tar ansvar för våra medarbetare, kunder, partners och leverantörer men även för miljön och samhället.

Vi tror att ansvarsfullhet går hand i hand med långsiktiga affärsframgångar.

VÅRA VÄRDERINGAR SKAPAR ANSVAR

Vår ansvarskänsla är djupt rotad i vår företagskultur och efterlevs varje dag av alla våra 23 000 medarbetare överallt, runt om i världen.

Våra värderingar – integritet, mod, teamwork och engagemang – definierar hur våra team samarbetar såväl med varandra som med våra partners utanför företaget.

Hilti corporate responsibility

MER OM FÖRETAGETS ANSVAR

Hilti team members
VÅRA TEAMMEDLEMMAR Mer information
Health and safety at Hilti
HÄLSA OCH SÄKERHET Mer information
Hilti core purpose and values
MÅL OCH VÄRDERINGAR Mer information

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss