Environment

Proaktivt arbete för minimal miljöpåverkan

Vi bryr oss om miljön - en del av vår strategi Champion 2020

Vi agerar i enlighet med principerna i cirkulär ekonomi, vilket innebär den diametrala motsatsen till den gamla industriella modellen "ta, producera och släng". Detta betyder att vi behåller våra resurser så långt det är möjligt, extraherar mesta möjliga värde ur dem och sedan reparerar eller återvinner materialet vid slutet av dess livscykel. Vi säkerställer att våra verktyg är hållbara så att de lever längre; vi säkerställer att vi använder miljövänliga råmaterial vid produktionsprocessen; och vi säkerställer att våra maskiner såväl som infästningar kan återvinnas och i många fall återanvändas.

Ekomål över hela vår värdekedja

Kunder
1 / 7
Kunder

Vårt engagemang siktar mot att hjälpa våra kunder bygga grönare konstruktioner och reducera deras miljöpåverkan.

Verktygsservice
2 / 7
Verktygsservice

I vårt världsomspännande nätverk av egna verkstäder, där alla Hilti-verktyg underhålls och repareras, fokuserar vi på följande: energi, vatten, reparation och återanvändning samt återvinning.

Forskning och utveckling
3 / 7
Forskning och utveckling

Våra forskningscenter som vi förlagt i flera olika länder, tar stor hänsyn till ekoaspekter vid utveckling av nya produkter såsom energiåtgång vid användning, mindre hälsovådliga ämnen i produkterna, hållbarhet, service och reparationer.

Produktion
4 / 7
Produktion

Miljöpåverkan i vårt nätverk av produktionsanläggningar minimeras med hänsyn till energi- och vattenförbrukning samt produktionssvinn.

Logistik
5 / 7
Logistik

Vårt ekologiska fotavtryck i lagerhållning och logistik minimeras med hänsyn till energiförbrukning, förnybarhet, vattenförbrukning och spill.

Försäljning
6 / 7
Försäljning

Den huvudsakliga ekofaktorn hos vår direktförsäljande personal, med över 200,000 kundkontakter dagligen, är energiförbrukning.

Leverans
7 / 7
Leverans

Hilti-butiker och kundservice fokuserar på att minimera energiförbrukning och öka återvinningsarbetet.

Climate change initiatives

INTERNATIONELLT ENGAGEMANG

Vi är stolta att ha signerat FN:s klimatförändringsinitiativ.

Hilti clean-tec label

CLEAN-TEC

Vårt eget varumärke för mindre miljöpåverkan och stöd för grönare byggande.

iso standards for environmental management

ISO-STANDARDER

Certifierade i miljöledning.

Påverkan rapporterad under 2017

0.5 Mil

kWh reducerat i produktion
med över 30 projekt

5.3 %

mindre CO2-utsläpp
per person

Våra miljöinitiativ

  • Reducerar vårt Co2-fotavtryck

    Reducerar vårt Co2-fotavtryck

    Vårt ansvar som företag omfattas av vår uttalade strategi mot reducerade koldioxidutsläpp.. Mer detaljerade beskrivningar av vårt globala arbete kan du hitta här.

    Mer
Conserving a precious resource

Spara på en värdefull resurs

Vi sparar på vatten i våra produktionsprocesser och vardagliga arbete på många sätt: från att proaktivt motarbeta läckor till att skapa slutna vattensystem och förbättra vattenbehandligen.

Avoiding waste

Undvik spill

Vår syn på att minimera spill börjar med att implementera eko-designprinciper i vår produktutvecklingsprocess för att undvika onödigt produktionsspill vilket involverar spillhantering på alla våra arbetsplatser.

Driving out hazardous substances

Slopa farliga ämnen

I både vår ekodesign- och resursprocess säkerställer vi att användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen reduceras till ett minimum.

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela