Reducerar vårt Co2-fotavtryck

Vårt ansvar för en hållbar framtid

CO2 and Energy Efficiency

Byggnationer av alla slag står ackumulerat för över 10 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Vi hjälper våra kunder att minska deras fotavtryck men tillför också våra egna substantiella bidrag till en renare miljö för alla.

Med vår CO2-strategi sätter vi ambitiösa mål åt oss själva kring proaktiv energihantering och tar ett globalt ansvar för en hållbar framtid.

Vår strategi redogörs mer i detalj här.

CO2-reduceringsmål för Hilti

CO2 intensity reduction target for HILTI

Vi siktar mot att reducera våra CO2-utsläpp med 30 % per anställd mellan 2016 och 2030. Vårt nyckeltal för koldioxidutsläpp är baserat på antalet anställda då det är ett stabilt mätetal som vi kan kontrollera, men samtidigt variabelt vilket ställer krav på att vi skalar upp vårt miljöarbete i samma takt som vi växer. Detta i motsats till ett omsättningsbaserat nyckeltal som hade varit mindre stabilt då Hiltis intäkter kommer genom flera olika valutor med väldigt volatila växlingskurser.

Strukturella förändringar för CO2-rapportering [PDF]

Nyckelområden för vårt engagemang

Energy efficiency

Energieffektivitet

Energieffektivitet vid produktionsanläggningarna baseras på definierade mål med fokus på produktionsutrustning och infrastruktur.

E-mobility

E-mobilitet

Ökad användning av elektriska fordon till 2030, stegvis ökning baserat på lokal infrastruktur och biltypstillgänglighet.

Green energy

Grön energi

Köp av förnybar elektricitet där det är möjligt – framförallt i Europa.

Hur vi arbetar

Treårsmål
1 / 5
Våra mål, med tre års planeringscykler, baseras på organisationsspecifika hälsa-, säkerhet- och miljöaspekter och övergripande företagsmål.

Nedbrutna mål
2 / 5
Våra mål är systematisk nedbrutna till projekt och initiativ, och är alla mätbara.

We implement our defined measures in cross-organizational teams
3 / 5
Vi implementerar våra definierade mätetal i korsorganisatoriska team och säkerställer regelbundet erfarenhetsutbyte mellan experter.

We regularly report on our progress
4 / 5
Vi rapporterar regelbundet vår utveckling - både internt och externt.

We regularly conduct internal and external audits
5 / 5
Vi genomför regelbundet interna och externa kontroller av vår energi- och miljöledning.

Energibesparingar i siffror

Elbilar i Sverige
1 / 3
Elbilar i Sverige: en projektstudie

Vi är i början av vår resa mot en helt fossilfri bilflotta. Sverige är det land i Hilti-världen som kommit längst, där alla lednings- och mellanchefers bilar blivit ersatta med el- eller hybridbilar. Samtidigt etablerar Hilti Sverige laddningsstationer vid alla kontor. Den svenska organisationen är fast beslutna att ha en helt grön logistikstruktur till 2030.

Combined heat and power in production plants
2 / 3
Kombinera värme och energi i produktionen

När det är möjligt hittar Hilti de bästa alternativa lösningarna att tillgodose energibehovet med minsta möjliga fotavtryck. Detta gjorde att vi installerade en kombinerad värme- och energianläggning vid vår produktion i Nersingen, Tyskland, där både elektricitet och värmen genererad från den gasdrivna enheten nyttjas maximal - vilket i sin tur minimerat energibehovet och sparat 125 ton CO2 årligen.

New production equipment
3 / 3
Ny produktionsutrustning

Vid alla våra anläggningar skräddarsyr vi vår utrustning för att leverera den absolut högsta kvaliteten till högsta möjliga energieffektivitet. Ett exempel på detta är vår industrifräs i Kecskemét i Ungern i vilken vi investerade 15 % mer för en maskin som använder 7 % mindre energi än närmast jämförbara alternativ.

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela