Hilti's commitment to health, safety and the environment

Vi bygger en bättre framtid

Hälsa, säkerhet och miljö - grundbultar i vårt syfte

Vårt syfte, "Vi skapar passionerat entusiastiska kunder och bygger en bättre framtid", reflekterar vår bolagsstrategi och fokuserar på hållbart värdeskapande genom ledarskap och differentiering.

Detta löfte genomsyrar inte bara våra produkter, tjänster och operativa arbete utan sträcker sig också till den vikt vi lägger på hälsa, säkerhet och miljö på Hilti och det återspeglar det stora ansvar vi känner gentemot våra anställda, kunder, partners och leverantörer, samhället och miljön i stort.

VÅR VD OM HÄLSA, SÄKERHET OCH MILÖSTRATEGI

ARBETSMILJÖSTATISTIK

17 %

av olyckorna
är direkt kopplade till handhållna maskiner.

150,000 kronor

genomsnittlig kostnad
per olycka för företaget som drabbats.

20 %

fler arbetsrelaterade sjukdomar
i byggbranschen än andra branscher.

90 %

fler muskuloskeletala skador
är rapporterade i byggbranschen jämfört med genomsnittet.

10 %

av globala CO2-utsläppen
kan kopplas direkt till infrastruktur- och byggbranschen.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Jahangir (Jan) Doongaji, Hilti AG
1 / 6
"Alla nya produktdesigner tar hänsyn till miljöresurser och utsläpp som genereras under dess hela livscykel, tillsammans med högsta möjliga arbetsmiljökrav för användaren."

Jahangir (Jan) Doongaji, Hilti AG, Styrelseledarmot, Electric Tools and Group Research

Eugen Tschann, Hilti AG Plant Thüringen
2 / 6
"Vi fokuserar på att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsanläggningar, exempelvis genom att använda miljövänliga system för temperaturreglering eller förnybara energikällor för att driva produktionen."

Eugen Tschann, Hilti AG Produktionsanläggning Thüringen, Maintenance and Facilities Manager

Lawrence Waterman, Park Health and Safety Partnershi
3 / 6
"Vi har strikta regler för hur vi agerar på byggarbetsplatser, säkerhetsåtgärder vi vidtar och personlig skyddsutrustning vi bär."

Lawrence Waterman, Park Health and Safety Partnership, Founding Partner

Peter Cavada, Hilti AG
4 / 6
"Vår HSE Manager-konferens är en delad plattform för byggbranschen där vi kan diskutera åtgärder för att hålla byggarbetsplatser säkra, dela succéer och prata om kundernas behov."

Peter Cavada, Hilti AG, Globalt ansvarig för Hälsa, säkerhet och miljö.

Emilie Boutounet, Eiffage Construction IDF1
5 / 6
"För oss är det väldigt viktigt att vi inte förlorar produktivitet. Vårt partnerskap med Hilti säkerställer att våra verktyg är i perfekt skick tillsammans med arbetsmiljöutbildning och support på arbetsplatsen."

Emilie Boutounet, Eiffage Construction IDF1, Arbetsmiljöansvarig

Bengt Tykesson, NIMAB Entreprenad AB
6 / 6
"Supporten vi får av Hilti hjälper våra anställda att göra byggarbetsplatserna säkrare och arbeta mer produktivt. Det är ett verkligt konstruktivt partnerskap."

Bengt Tykesson, NIMAB Entreprenad AB, HR-chef

Milstolpar på vår hälsa-, säkerhet- och miljöresa

Hilti CO2-strategi
1 / 18
2018

I vår koldioxidstrategi sätter vi ambitiösa mål genom proaktiv energihantering. Vi tar vårt globala ansvar för en hållbar framtid.

Hilti trained workers in heatlh and safety aspects
2 / 18
2017

Vi har redan utbildat över 20,000 yrkesarbetare över hela världen inom hälsa- och säkerhet.

Hilti Competence Center HSE Technologies in Kaufering
3 / 18
2016

Etablerar Kompetenscenter inom hälsa- och säkerhetstekniker vid produktionsområdet i Kaufering.

Hilti first health and safety training course
4 / 18
2014

De första arbetsmiljöutbildningarna hålls för våra kunder i Schweiz.

Hilt first Clean Tec Chemical Anchor, CT1
5 / 18
2012

Vi lanserar miljövänliga injekteringsmassan Hilti Clean-Tec HIT-CTI. För hållbara infästningar, i dubbel bemärkelse.

Hilti Installation Systems MM
6 / 18
2012

Första system att nomineras för den tyska utmärkelsen "Bundespreis Eco Design" – Installationssystemet Hilti MM.

ISO 50001 certification
7 / 18
2012

Uppnådde ISO 50001-certifiering för våra produktionsanläggningar i Kaufering och Nersingen.

First Hilti Clean Tec product
8 / 18
2012

Första produkten i vår miljövänliga Clean-Tec-serie lanseras. Krutpatroner till våra bultpistoler i DX-linjen.

Hilti HSE 3-year strategies development
9 / 18
2011

Första utvecklingen av vår treåriga hälsa-, säkerhet- och miljöstrategi för tillverkning, logistik och verktygsreparationer.

Please enter alternative text here (optional)
10 / 18
2010

Första HSE Manager-konferensen hålls i Schaan, Liechtenstein.

Hilti plant 4 in Thüringen, Austria
11 / 18
2008

DGNB-certifiering för vår produktionsanläggning i Thüringen, Austria.

Establishment Corporate HSE Team at Hilti Headquarters
12 / 18
2008

Etablerar globalt hälsa-, säkerhet- och miljöavdelning vid Hiltis huvudkontor i Lichtenstein.

Hilti joins UN caring for climate
13 / 18
2007

Hilti ansluter till FN:s affärsforum "Caring for Climate".

Hilti joins UN Global Compact
14 / 18
2006

Hilti ansluter till FN:s Global Compact.

Hilti TE-76 ATC
15 / 18
2000

Det första verktyget med aktiv vridmomentskontroll (ATC), TE 76-ATC

Hilti TE 905-AVR
16 / 18
1999

Första verktyget med aktiv vibrationsreducering (AVR), TE 905-AVR

Achieved ISO 14001 Certification
17 / 18
1996

Uppnådde ISO 14001-certifiering för vårt miljöarbete.

Hilti TE 5 rotary hammer drill
18 / 18
1995

Första verktyget med ett integrerat dammreduceringssystem (DRS), TE 5A.

Att känna till för hälsa- och säkerhetscommunityn

  • Intryck från vår senaste HSE Manager-konferens vid Hiltis huvudkontor

    Intryck från vår senaste HSE Manager-konferens vid Hiltis huvudkontor

    Den femte konferensen fokuserade på "effektiv hälsa- och säkerhetsutbildning". Lär känna vårt community och lär dig av de bästa exemplen.

    Mer

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela