Enhanced user safety for long term productivity

Förbättrad användarsäkerhet för långsiktig produktivitet

Våra tjänster skapar högre hälsa- och säkerhetsnivå i byggbranschen

Olyckor på byggarbetsplatser händer bara inte av sig själv, de orsakas av en rad olika faktorer. Faktum är att två tredjedelar av alla olyckor orsakats av den mänskliga faktorn. Varför? Byggbranschen anställer en stor del arbetskraft som inte är utbildad för den uppgift som skall utföras. Risker kan enkelt missbedömas eller helt enkelt ignoreras. Därför är det vitalt att yrkesarbetare och deras chefer är korrekt och effektivt utbildade.

Two thirds of all accidents happen because of human behavior

En analys av grundorsakerna visar vidare att olyckor kan inträffa på grund av dåligt underhållna eller defekta handverktyg. Maskiner måste kontrolleras regelbundet och eventuella defekter åtgärdas omedelbart för att bibehålla högsta möjliga säkerhet och produktivitet.

Olyckor inträffar inte heller sällan som ett resultat av organisatoriska skillnader i hantering av hälsa- och säkerhetsfrågor. Exempel på detta är utbildning, certifiering samt kontroll och uppföljning av dessa.

Arbetsmiljön spelar ytterligare roll för hälsa och säkerhet i din yrkesutövning. Väder, mörker och höghöjdsarbete är exempel på aspekter som skapar grogrund för potentiella olyckor.

Våra kunders största orosmoln är också våra orosmoln. Vi stöder byggföretag att skapa positiva förändringar i deras arbete med hälsa och säkerhet. Sedan 2014 har vi utbildat tiotusentals arbetare runt om i världen inom hälsa och säkerhet. Idag erbjuder vi även tjänster som håller verktyg säkra och hanterar hälsa och säkerhet inom våra kunders organisationer.

Hiltis tjänster för bättre hälsa och säkerhet

Loading

Att känna till för hälsa- och säkerhetscommunityn

  • Intryck från vår senaste HSE Manager-konferens vid Hiltis huvudkontor

    Intryck från vår senaste HSE Manager-konferens vid Hiltis huvudkontor

    Den femte konferensen fokuserade på "effektiv hälsa- och säkerhetsutbildning". Lär känna vårt community och lär dig av de bästa exemplen.

    Mer

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Dela