BIM och fysisk tillgångshantering

Hur anpassning av BIM med fysisk tillgångshantering kan öka produktiviteten i byggandet

BIM and physical asset management

Building Information Modeling (BIM) och fysisk inventariehantering, också känt som Asset Information Management (AIM), är två av de för närvarande hetaste ämnena inom byggsektorn och av en god anledning.

Byggbranschen är en av de viktigaste bidragsgivarna till ekonomisk tillväxt och utveckling. Alla investeringar i en förbättrad byggproduktivitet och effektivitet har en direkt inverkan på ekonomin. Därför är en modern, konkurrenskraftig och effektiv byggnadsservice avgörande för varje lands ekonomiska välstånd.

I den här bloggen tittar vi på vad BIM och AIM betyder för byggsektorn och hur de två kopplar samman och stödjer varandra mot inrättandet av en organiserad, effektiv och mycket produktiv byggmiljö.

Denna bloggartikel är en i en serie som utvecklats för att dela kunskaper och utrusta dig för att få ut ännu mer av dina verktyg och din personal.  Läs andra artiklar här. 

Vad är Building Information Modelling?

BIM är en process för att skapa en digital modell av en byggnads- eller infrastrukturfacilitet. BIM är ett samarbetsinriktat arbetssätt, baserat på den digitala teknik som används för att frigöra effektivare metoder för att designa, skapa och behålla inventarier.

Den grundläggande tanken bakom BIM är att ha en enda källa till sanning tillgänglig för alla berörda parter som möjliggör skapandet och delningen av rätt information vid rätt tidpunkt under design, byggande och drift av en byggnad.

Implementeringen av BIM erbjuder enorma vinster ifråga om kostnads- och tidsbesparingar. Det möjliggör större noggrannhet i uppskattningen, samt bidrar till att eliminera kostsamma fel och omarbetningar av ett projekt på grund av informationsförlust.

De huvudsakliga drivkrafterna vid anpassningen av BIM inkluderar:

 • Reducera inventariekostnader
 • Uppnå högre driftseffektivitet
 • Understödja högre effektivitet i byggnadsleveranskedjan
 • Hjälpa till i skapandet av en framåtsyftande sektor
 • Implementering av BIM-överensstämmelse är ingen enkel process och involverar ett antal nivåer för implementering som fungerar som milstolpar mot full anpassning.

Besparingarna som BIM kunde leverera om dessa implementerades korrekt till byggsektorn och dess klienter kunde vara exponentiella. Detta är orsaken till varför BIM är en mycket viktig del av en global byggstrategi.

Och medan BIM verkligen är en måste-process i vilken byggorganisation som helst, bör en effektiv fysisk inventariehantering inte heller skuffas åt sidan. Detta är orsaken.  

Vad är inventariehantering?

Medan BIM tenderar att hantera den faktiska planeringen, byggandet och underhållet av skapandet av en byggnad, finns den fysiska inventariehanteringen där för att tillhandahålla hanteringen och kontrollen över de verktyg, den utrustning och lager som används vid själva byggandet av ett projekt.

Inventariehanteringssystem är en viktig aspekt av alla företag med många fördelar, som alla tenderar att leda till förbättrad produktivitet, minskade kostnader och minimerade driftstopp. Inventariehantering kan:

 • Hjälpa dig motverka stöld och förlust av utrustning
 • Säkerställa att rätta inventarier är på rätt plats för en smidigare drift och slutförande av ett projekt
 • Erbjuda korrekta lagernivåer för verktyg och utrustning
 • Hjälpa till att förebygga felfunktion genom hantering av underhålls- och reparationsscheman
 • Säkerställa att din utrustning uppfyller regelmässiga inspektions- och testsystem

Programvara för inventariehantering hjälper dig inte bara att hantera din utrustning effektivare och ger dig full kontroll över överensstämmelsestatus, utan ger dig också möjlighet att hantera din överensstämmelsestatus för dina anställda, vilket säkerställer att deras certifieringar och kvalifikationer alltid är uppdaterade.  

Vilka är fördelarna med ett integrerat arbetssätt?

Anpassningen av BIM och inventariehantering, eller användning av båda, medför att företagen kan maximera värdet från deras fysiska inventarier samtidigt som de bedriver verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt vis.

Medan båda metoderna hanterar olika aspekter av byggprojektet, är möjligheten för dem att arbeta symbiotiskt tillsammans avgörande för den slutliga framgången. BIM- och programvaran för inventariehantering, använder sig båda av samma tanke att ha en enda sanningskälla som gör det möjligt för varje medlem i ditt team att spara tid på att leta efter information.

Att använda både BIM- och spårningsprogramvara innebär att du har transparent information tillgänglig för alla personer inom organisationen - vilket leder till ökad produktivitet, vilket återskapar det perfekta informationsflödet där alla samarbetar.

Vid anpassning av BIM med strategier för inventariehantering, får du följande fördelar:

 • Uppnå större tydlighet på lång sikt kring in-service prestanda
 • Reducerade projektstartkostnader på grund av tillgänglighet till bättre information under början av projektet
 • Reducerade byggnads- och driftskostnader som ett resultat av reducerade byggnadsfel och misstag
 • Bättre livscykelhantering
 • Reducerade hanteringsprocesskostnader som uppstått genom bristfälliga uppgifter

Programvara för inventariehantering är det första steget mot att anta ett mer transparent och ansvarsfullt sätt att hantera din verksamhet. Genom vår branscherfarenhet och kunskap sammanställer vi den här lättlästa guiden, "Presentation av programvara för inventariehantering i byggbranschen".

I vår gratis nedladdningshandbok hittar du allt du behöver veta om hur tekniken för inventariehantering kan göra det möjligt för dig att avsevärt förbättra produktiviteten på din arbetsplats, minska utgifterna och tiden som spenderas på projekt och inrikta dig på en modern byggverksamhet i linje med branschens ambitiösa framgångsplaner. För att ladda ner din kopia, följ länken nedan. 

Dela