Tre orsaker till hand-arm-vibrationsskador (HAVS) på byggarbetsplatser och hur man undviker dem

3 causes of havs on construction sites

Personer som arbetar inom olika yrken är utsatta för olika typer av risker. 

En person som arbetar på ett kontor är till exempel utsatt för betydligt mindre risker att bränna sig än en kock. Det finns emellertid ett stort antal vanliga olyckor och skador som drabbar alla yrkessektorer, de vanligaste är snubbel- och fallolyckor. Inom byggsektorn är det dock en annan skada som är mycket vanlig: hand-arm-vibrationsskador (HAVS). Antalet hand-arm-vibrationsskador på byggarbetsplatser lär ha ökat med ca en tredjedel under det senaste året och är ett stort problem för många företag. 

Eftersom hälsa och säkerhet är en allt viktigare fråga inom branschen vill vi lyfta fram tre orsaker till hand-arm-vibrationsskador (HAVS) på byggarbetsplatser och hur man undviker dem.  

1) Användning av handhållna elverktyg eller annan vibrerande utrustning under längre tid utan paus

HSE (hälsa och säkerhet) rekommenderar att arbetsgivare bör övervaka en arbetstagares arbete under en period för att förstå hur lång tid personen använder ett visst verktyg under en vanlig dag eller vecka.

När man har samlat in data om det aktuella uppdraget kan man bedöma vad exponeringsnivån kan tänkas vara för den här typen av uppdrag och om det är sannolikt att det överskrider EAV (insatsvärdet för exponering)  eller ELV (gränsvärdet för exponering). När man har fått kunskap om detta kan fokus istället riktas mot praktiska steg för att minska exponeringen och riskerna.

Det finns många sätt att minimera exponeringen för vibrationer, till exempel genom att se till att du alltid använder rätt verktyg för varje jobb, minskar den tid du använder verktyget utan avbrott genom att växla mellan olika jobb och att du undviker att hålla i verktyget och pressa verktyget hårdare än nödvändigt.

2) Hålla eller arbeta med maskiner som vibrerar

Om du arbetar inom byggbranschen vet du att ibland går det inte att undvika att använda maskiner som vibrerar, särskilt när du använder verktyg såsom bilningshammare, slipmaskiner, hammarborr med mera. Det är dock viktigt att vidta åtgärder för att förhindra att händer och armar utsätts för alltför mycket vibrationer eller att minska eventuella symptom. Till exempel bör alla arbetsgivare och operatörer kontrollera verktygen innan de används för att vara säker på att de har underhållits och reparerats på ett korrekt sätt för att undvika ökade vibrationer orsakade av fel eller allmänt slitage. Ett annat alternativ är att använda verktyg med aktiv vibrationsreducering (AVR) som vår TE 3000-AVR mejselhammare. 

Hiltis AVR-teknologi omfattar en serie fjäderupphängningar som effektivt frikopplar sidohandtagen från den delen av verktyget som är aktivt i arbete. Vibrationerna i samma riktning som mejselhammaren minskas av en dämpande mekanism samtidigt som motbalanserande krafter ytterligare minskar vibrationseffekterna. Resultatet är en maskin som känns mycket lättare än man kan tro av dess effektivitet och ett treaxialvibrationsvärde som gör att Hilti kan erbjuda den bästa avtryckartiden i klassen, vilket ökar användarens produktivitet.

3) Ignorera utsikterna för HAVS

Precis som för mycket annat kan du stoppa huvudet i sanden och låtsas som om du inte ser något, men utan förebyggande metoder kommer det så småningom att uppenbaras. Och så är det också med HAVS. Förutom att minska överdriven användning av verktyg och maskiner med höga vibrationsnivåer är det därför viktigt att man ute på arbetsplatserna också genomför åtgärder som är bra för hälsan. Ett sätt är till exempel att förbättra blodcirkulationen genom att se till att du och dina medarbetare håller er varma och torra på arbetsplatsen, bland annat genom att använda handskar, mössa, vattentäta plagg och värmedynor om detta finns. Du kan också sluta att röka eller minska på rökandet, eftersom rökning leder till sämre blodcirkulation. Du kan också prova massage eller att pausa med jämna mellanrum och röra på fingrarna. 

Kort sagt - att förstå dessa orsaker är nyckeln till att säkerställa att du har tillförlitliga och robusta metoder för att minska riskerna för HAVS och öka produktiviteten på arbetsplatsen. 

När vi nu har gått igenom ett viktigt hälso- och säkerhetsämne kanske vi även ska titta på andra sätt fö dig att öka effektiviteten på arbetsplatsen. Vi har tagit fram en kostnadsfri eBook, som tar upp många andra utmaningar som du kan komma att ställas inför.

Dela