Hur man löser problem vid dimensionering av anslutning mellan stål mot betong

profis

Det är ingen överdrift att påstå att stål mot betong är anslutningar som är svåra att dimensionera för alla inblandade. Alltför ofta krävs flera olika metoder för att dimensionera de olika delarna i en enda anslutning, vilket ökar tiden som behövs för att dimensionera hela anslutningen, vilket i sin tur påverkar konstruktörernas effektivitet.

Var uppstår de här problemen? Och hur löser vi dem? Det ska du få lära dig nu..

Varför är det så viktigt?

Detta kan tyckas omodernt i en värld som är full av avancerade konstruktioner, BIM och integrerad programvara. Men detta är resultatet av en nyligen genomförd undersökning om anslutningar och montage. I undersökningen har vi pratat med 100 verksamma civilingenjörer om hur de dimensionerar anslutningar av stål mot betong, och resultaten är häpnadsväckande. Men varför är allt detta så viktigt? 

Jo, för att dimensionering av denna typ av anslutning på rätt sätt är en säkerhetsmässig viktig del av civilingenjörs dimensionerings- och konstruktionsarbete. Oavsett om det är broar eller byggnader, så är en effektiv och hållbar anslutning mellan stål och betong ett mycket väsentligt problem för alla byggnadsingenjörer. 

Avbrutet arbetsflöde

För det första tycks ett avbrutet arbetsflöde vara ett ständigt problem, eftersom endast 6% svarade att de använde ett enda program för att dimensionera anslutningen. Till exempel när det gäller hur de olika delarna - infästning, fotplatta, svetsning och förstyvningar - har dimensionerats, svarade nästan 60% av de tillfrågade att de litar på en kombination av olika typer av programvaror, manuella beräkningar och tekniska riktlinjer och godkännanden. 

En av de tillfrågade i undersökningen lyfte fram att "avsaknaden av en enda omfattande programvara,  som täcker dimensionering av alla typer anslutningar  (och stål mot betong i synnerhet), gör hela processen mer komplicerad." Till exempel behöver man ofta dra ut Roften-reaktioner från en FEA-modell [finite element analysis] och sedan måste man använda två till tre olika metoder för att slutföra konstruktionen. Ingenjörerna brukar använda två olika typer av programvaror för att sköta detta, men behöver ofta stötta resultaten med manuella beräkningar.

Tiden för dimensioneringsarbetet

Förutom ett avbrutet arbetsflöde så är tidsaspekten en väsentlig faktor när man använder två  olika programvaror. Trots att 45% av de tillfrågade svarade att dimensioneringen av anslutningen tog mindre än två timmar, så fann vi att för 33% av de tillfrågade tog det två till fyra timmar. Ännu mer oroande är att 11% svarade att det tog fyra till åtta timmar och 10% svarade att det tog mer än åtta timmar, vilket är  riktigt bekymmersamt. Att behöva genomföra olika dimensioneringskontroller, antingen manuellt eller med hjälp av olika programvaror, innebär mycket tidskrävande arbete. En av de tillfrågade lyfte fram att "vi behöver ett dimensioneringsprogram för att snabba upp dimensioneringsarbetet".

Detta understryks också av Carlos Taborda, vår Hilti Product Manager för tekniska programvaror, som säger att bristen på en integrerad programvara hindrade ingenjörerna från att göra ett effektivt arbete. Carlos tillade: "Behovet av att använda flera olika metoder för att dela upp anslutningen innebär att det inte finns en enda tillförlitlig beräkningsmetod och att byta från en metod till en annan påverkar deras effektivitet."

Optimering av anslutningen

Låt oss inte heller glömma bort den totala optimeringen av anslutningen, en annan aspekt som hänger ihop med bristen på integrering. Omkring 30% av de tillfrågade svarade att optimering var "svårt och tidskrävande med lite tid över för iterationer."

Medan 43% svarade att optimering tillsammans med modellering av anslutningar med förstyvningar och svetsning i begränsade elementanalyser tog för lång tid och det var svårt att kontrollera fotplattans styvhet. Det finns helt klart ett problem här. Så många som 79% av de tillfrågade svarade att de skulle vilja ha ett integrerat dimensioneringsprogram och det är här som PROFIS Engineering kommer in i bilden. 

PROFIS engineering

PROFIS Engineering klarar mycket mer än bara dimensionering av infästningar. Det sköter beräkningar och analyser av olika delar i en anslutning av stål mot betong, bland annat grundmaterial, stålplatta, infästningar, svetsningar och förstyvningar, med enkel iteration och noggrann dokumentation - allt från ett molnbaserat verktyg. 

PROFIS gör det möjligt att dimensionera hela anslutningar av stål mot betong med inbyggda kontroller av stålplattans styvhet. Det täcker med andra ord alla de problem som kom fram i undersökningen.

profis

Dela