Uppkoppling och verktyg passar fantastiskt bra ihop

Uppkoppling och verktyg passar fantastiskt bra ihop

Uppkoppling. Det är ett ord som tycks vara relaterat till varje ny teknologi och som är en stor del av begreppet Internet of Things (IoT). Vi har sett hur IoT förändrar byggbranschen i stort och det är ingen hemlighet att smarta produkter skapar en helt ny kundupplevelse. Så vad är det som gör att uppkoppling och verktyg passar så bra ihop? Och vad innebär det för branschen?

Varför är uppkoppling så avgörande?

Tänk om vi kunde koppla upp alla kylare, ventiler och annan utrustning till Internet. Då skulle all denna information kunna centraliseras till en enda plats. Det innebär att en servicetekniker inte behöver granska alla enskilda loggar, utan istället kan få en tydlig översikt över alla viktiga data.

Genom att använda den här metoden blir det sedan möjligt att göra proaktivt underhåll (man kan förutse när ett problem skulle kunna uppstå), istället för reaktivt underhåll eller förebyggande underhåll (normalt underhåll för att förhindra sannolikheten för att ett fel ska uppstå). Genom att identifiera dessa tänkbara fel kan man spara enormt mycket pengar, som annars hade lagts på kostnader för ersättningsdelar, stilleståndstid och möjliga framtida skador. Denna idé fungerar exakt på samma sätt för uppkopplade verktyg.

När något passar fantastiskt bra ihop uppstår också fantastiska resultat ...

Konceptet för IoT för verktyg är helt logiskt: uppkopplade verktyg resulterar i tidsbesparingar och ökad produktivitet, vilket i sin tur kan resultera i högre vinster för ett företag. Vad är haken? Det finns ingen hake. Problemen, precis som för de flesta innovationer, handlar mest om priset för anpassning och förändring av invanda arbetsrutiner. Men i långa loppet kommer priset säkert att uppvägas av de andra vinsterna som nämndes.

Men hur ser uppkopplade verktyg ut i verkligheten? 

Hilti Connect-appen

Hilti Connect-appen, som nyligen uppdaterades, är bara ett sätt där vi utnyttjar IoT för Hiltis hårdvara och mjukvara. Genom att ha en nära relation med våra kunder kan vi ge omedelbar tillgång till unik information om ett verktyg för att hjälpa kunden att fatta välgrundade beslut på arbetsplatsen. Sådan unik information är till exempel verktygsidentifiering. På bara några sekunder får kunden veta verktygets ålder, typ, historia och servicestatus, även om ID-numret har försvunnit. Detta är ett bra exempel på hur IoT, i form av smarta verktyg, kan bidra till att öka produktiviteten och minska stilleståndstiden på arbetsplatsen.

Om du vill veta mer kan du besöka vår webbsida om Hilti Connect-app...

Sist men inte minst, uppkopplade verktyg är bara en del av hela den stora bilden av IoT. Revolutionerande digital teknik utvecklas ständigt och även om byggbranschen i allmänhet anses vara trög i starten har förändringshastigheten inneburit att branschen rör sig snabbt mot en mer digitaliserad framtid. Byggbranschen är en viktig aktör bakom infrastrukturen, som styr så många aspekter av vårt dagliga liv när det gäller boende, samhällsfunktioner och ekonomi, och därför är det viktigt att vi inte halkar efter andra branscher.