GDPR

Will it affect the construction industry?

Snart träder GDPR-bestämmelserna i kraft, närmare bestämt den 25 maj 2018. Vår E-marketing Manager, John-Paul Healey, beskriver vad den nya lagstiftningen kommer att innebära, hur Hilti hanterar dina uppgifter idag och hur företag kan förbereda sig inför dessa förändringar i förhållande till byggbranschen.

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av ”General Data Protection Regulation” (på svenska kallat Dataskyddsförordningen) och är den största förändringen inom personuppgiftssäkerhet som införts i Sverige under senare år och den innebär att alla företag måste granska hur man hanterar alla personuppgifter. Grunden till den nya lagstiftningen är att skapa bättre tydlighet och kontroll över de personuppgifter som företag och organisationer registrerar om dig, t.ex. att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på rätt sätt, är uppdaterad och hanteras på rätt sätt.

För att uppfylla GDPR måste du få möjlighet att välja vem som ska få kontakta dig och hur. Organisation och företag kan kontakta dig för att få ditt godkännande, men en sådan förfrågan måste vara klar och tydlig och om du ändrar dig ska det vara enkelt att uppdatera dina inställningar och val. GDPR syftar till att säkerställa att organisationer och företag som lagrar personuppgifter använder rätt processer för att skydda uppgifterna och om man inte gör det kan det leda till straffavgifter. 

Vad innebär då detta för ditt företag?

Den nya dataskyddslagen sätter kunden i fokus och, som nämnts tidigare, faller det på företaget/organisationen att uppfylla bestämmelsen. Som företag kan det vara lämpligt att utse en person som är dataskyddsansvarig eller datakontroller och som ansvarar för att GDPR uppfylls, samt implementerar dataskydd för att skapa medvetenhet, ser till att uppgiftsbehandlingen följer lagen och att riktlinjer uppdateras. Naturligtvis beror delar av detta på företagets storlek och verksamhetsområde. För att få mer information om förändringarna och hur du kan förbereda dig kan du gå in på Datainspektionen - Dataskyddsförordningen här.

När det gäller byggbranschen visar nyligen genomförda undersökningar att många byggföretag tror att GDPR inte kommer att påverka dem. Man ska dock ha klart för sig att informationsutbytet mellan de olika aktörerna som är involverade i ett byggprojekt är ganska omfattande och företagen kommer att hantera personuppgifter om kunder och leverantörer.

Dessutom blir byggnaderna allt smartare. Implementeringen av digitala processer i konstruktionen, byggnationen och driften av bygget kommer att underlätta och innebära mer datainsamling. Eftersom detta blir allt mer vanligt blir en av följderna att GDPR kommer att få en ännu större betydelse och efterlevnaden måste alltså tas med i utformningen av byggnadens digitala struktur, exempelvis genom att använda BIM-teknik. 

Skydda dina uppgifter

Emma Deighan, som arbetar med juridik hos Hilti delar här sina tankar om hur Hilti har arbetat med de förändringar som GDPR innebär:

”Hilti har, som ett led i sitt åtagande att skapa hållbart mervärde, alltid arbetat med att säkerställa att vi arbetar på ett sätt som följer aktuella lagar, samt på ett sådant sätt som gör att kunder, leverantörer och våra medarbetare har förtroende för organisationen. GDPR ger individen utökade rättigheter när det gäller deras personuppgifter och ger oss nya möjligheter att fokusera på kunderna när det gäller den typ av innehåll som man vill se och ska kunna förstärka förtroendet för vår organisation och att deras uppgifter behandlas på rätt sätt och bara används i det syfte som man har godkänt eller som man kan förvänta sig att uppgifterna används för. Detta är den största förändringen inom dataskyddsområdet på många år och vi ser fram emot att ta fram nytt och spännande innehåll åt våra kunder.”

Med detta sagt, titta närmare här nedan för att se vad Hilti har gjort för att uppfylla GDPR.

GDPR Compliance

Hur vi använder dina uppgifter

Tänk på att när du interagerar med oss uppger du många uppgifter som vi använder för att ge dig information om våra nya tjänster, våra nya produkter eller kommande evenemang. Vårt huvudsyfte är att kunna ge dig så användbara uppdateringar som möjligt för att du ska kunna förbättra produktiviteten och hålla dig informerad.

Var den här artikeln till någon hjälp? Finns det något annat som du har gjort som förberedelse för GDPR? Jag vill gärna höra vad du anser om detta, här kan du kommentera via LinkedIN. <Link to Hilti LinkedIN post>

Snart träder GDPR-lagen i kraft, närmare bestämt den 25 maj 2018. Här beskriver jag vad den nya lagstiftningen kommer att innebära för byggbranschen, hur Hilti hanterar dina uppgifter idag och hur företag kan förbereda sig inför dessa förändringar.

Läs hela blogginlägget här på Hiltis webbsida.

Dela