Tre tecken på att du är arbetsplatsens superhjälte

Skulle detta kunna vara du ...

Första tecknet:

Du har stenkoll på var allt och alla finns, från verktyg till medarbetare.

Specialist på tabelldokument? Mästare på att organisera? Du vet helt enkelt vad som händer … när, var och hur. Detta är ett solklart tecken på arbetsplatsens superhjälte, och upp till en viss företagsstorlek kan du kontrollera allt från verktyg till material och certifikat. Om du dessutom kan hålla kolla på allting själv trots att företaget och verksamheten växer, så kan vi inte göra annat än att applådera.

Låt oss titta lite närmare på det här … vi vill alla ha en viss kontroll ibland och om ingenting förändrades så kunde vi bara fortsätta som vanligt utan att be om en hjälpande hand. Men vi vill samtidigt att verksamheten ska växa och med det följer ökad komplexitet och vi börjar kanske fundera över hur vi ska klara av det. Låt oss säga att ditt företag växer och blir fem gånger så stort på bara några år.

Från att ha varit tio medarbetare till femtio eller från tre projekt till femton. Du skulle vara helt fokuserad på företagets tillväxt men samtidigt är det lätt hänt att du inte hinner ta hand om allt så som du brukade. Det är där ON!Track kommer in. Du är inget mindre än en superhjälte, du är precis som Batman med Robin.    

Andra tecknet:

Dina projekt blir aldrig försenade, inte ens en minut.Om du kan hålla alla deadlines, utan en enda försening, så är vi imponerade. Vi vet att s.k. scope creep (att ett projekt har tendens att växa i skala och komplexitet på grund av oförutsedda orsaker) ökar inom vår bransch. Det har blivit en norm att det är svårt att få projekten klara i tid. Under de senaste tre åren blev endast 25% av alla projekt klara inom den deadline som satts upp från början, och på så sätt påverkat den ursprungliga budgeten - och det vill ingen, oavsett om man är superhjälte eller ej. En programvara för inventariehantering som till exempel ON!Track kan hjälpa dig motverka både tidsöverskridanden och att gå över budget genom djupgående datahantering och handlingsbara insikter. 

 

Du kanske är den mest välorganiserade chefen på en arbetsplats, men tyvärr vet vi att det finns ingen kristallkula att titta i och ibland sker det saker som vi inte kunnat förutse. Nyckeln är att skapa transparens i din verksamhet för att göra det möjligt att identifiera ineffektiva moment och situationer som kan hjälpa dig att få ditt projekt tillbaka på rätt spår igen. Vi kan hjälpa dig med det.

Tredje tecknet:

Du slösar aldrig bort någon tid.

Tack vare att du har så bra ordning vet du var alla verktyg finns, så du behöver aldrig lägga ner onödig tid på att leta efter dem. Din produktivitet ligger på högsta nivå, hela tiden. Är detta verkligen trovärdigt? I genomsnitt lägger företag ner 90 timmar per månad för att leta efter inventarier på byggarbetsplatser, vilket innebär oförutsedda stilleståndstider.. 

Men stilleståndstider på arbetsplatsen kan förhindras eftersom ON!Track berättar för dig exakt var dina verktyg och inventarier finns, och vem som ansvarar för dem. Om du behöver ett föremål snabbt, vet du var det finns och kan omedelbart få fram det till byggarbetsplatsen - du har hela din utrustning och alla dina inventarier bara ett klick bort. På så sätt har du mer tid över för dina andra plikter som superhjälte.

teknologi i framkant

En sak är helt klar, en superhjälte med all sin kunskap och skicklighet kan nå hela sin potentiella kraft genom att utnyttja ny teknologi såsom Internet of Things (IoT). Vi vet att IoT kan koppla ihop fysiska föremål, som till exempel ett eldrivet verktyg, en kompressor eller en säkerhetssele, med digital information och digitala processer. Genom att förse dessa fysiska föremål med sensorer och uppkoppling kan data automatiskt fångas upp ute på fältet och matas in i en programvara, som hjälper företag att satsa på viktiga affärsprocesser, varav inventariehanteringssystemet ON!Track är en av dessa.  

Men vi vet att nästan 60% av byggföretagen inte investerar i nya teknologier. Och vi vet också att i branscher som utnyttjar digital teknik ökar produktiviteten med upp till 1 500%. Genom att ta till sig IoT-system som ON!Track får byggbranschen förutsättningar för att på olika sätt öka produktiviteten, och ge dig som superhjälte ännu mer styrka och kapacitet.

Dela