Kalkylprogram och bristande efterlevnad

spreadsheets behind non compliance problems

Endast jordbruket ligger efter byggbranschen när det gäller utnyttjande av ny teknologi enligt rapporten KMPG Construction Technology Report från 2016 - så det är inte konstigt att 69 % av svenska byggföretag medger att de halkat efter ny teknologi. Istället för att implementera nya system är många byggföretag fast i manuella rutiner för att skapa och använda kalkylblad för hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, vilket kan orsaka en mängd problem med bristande efterlevnad av regelverk som annars hade varit enkelt att undvika.

Men inte bara det, kalkylprogrammen orsakar också sämre produktivitet på grund av dessa problem.

Varför kalkylprogram?

Kalkylblad är ett standardverktyg i byggbranschen. Det används till allt från att hantera kostnader och följa utvecklingen på arbetsplatsen till att hålla koll på verktyg och utrustning. De flesta medarbetare kan hantera den här typen av program. Så teoretiskt sett kan alla hantera det, och framför allt är det mer eller mindre kostnadsfritt. 

Många företag är nöjda med dessa kalkylprogram eftersom de är lätta att använda. Eftersom företagen har använt dem länge så kan det vara svårt att förstå att de kan tjäna på att implementera ett helt nytt system. Detta kan bero på att de inte känner till att det finns alternativa system eller på grund av problem med de nya systemen, bland annat vad de kostar att implementera.

Det anses vara ett slöseri med tid, pengar och resurser att byta ut något som är enkelt att använda och dessutom gratis.

Men de flesta inser inte vilka problem ett föråldrat system kan leda till.

Varför orsakar kalkylprogram problem för byggföretagen?

Enligt arbetsmiljöbestämmelser från 1998 där en maskin eller ett verktyg har en logg, måste den uppdateras och underhållas så att den håller en godkänd standard. I takt med att företaget växer, växer också storleken på kalkylbladen. Små kalkyler är enkla att sköta, men ju större de blir desto mer risk blir det för fel. Kalkylprogram är beroende av inmatning av data och därför finns det stora risker för missberäkningar.

Framför allt på grund av den mänskliga faktorn, eftersom 55 % av användarna av kalkylprogram sällan upptäcker fel i de kalkylprogram de använder.  Dessa misstag kan ofta leda till felaktiga rapporter och revisioner, som kan göra att företaget blir ansvarigt för eventuella olyckor som inträffar på grund av dåligt underhåll av kalkylprogrammet. Nästan 90 % av stora kalkyler innehåller fel, vilket innebär att det finns en ökad risk för att man använder sig av felaktig eller förlegad information. Det är inte bara ineffektivt, det är också en säkerhetsrisk.

Ett kalkylprogram kan lagra information, som till exempel certifieringsdatum för verktyg, men det varnar inte när det är dags att förnya dem. Dessutom kan det inte lagra en datalogg, så när nya data matas in skrivs den tidigare informationen över och alla historiska fakta försvinner.

Det innebär att företag inte kan kontrollera eller lämna ut loggar över datan vid utredningar eller, i värsta fall, en rättegång. Detta kan leda till flera olika problem, såsom böter, olyckshändelser där anställda skadas och förlorad eller stulen utrustning som inte har registrerats på rätt sätt. Utan ett automatiskt system, som är helt spårbart, blir ditt företag fullt ut ansvarigt för alla olyckor eller incidenter som du inte har registrerat enligt en godkänd standard. Detta kan bli kostsamt, särskilt om brist på spårbar data gör att ditt företag bryter mot Arbetsmiljöverkets författningar.   

Konsekvensanalys

Konsekvenserna för verktyg som inte uppfyller regelverken kan delas in i följande kategorier:

 

  1.   Olyckor och personskador 

    Olyckor med personskador som följd sker - och så även i framtiden tyvärr. Med verktyg som inte uppfyller regelverken ökar du direkt riskerna för att detta ska hända. Detta kan lätt undvikas genom att se till att verktygen är väl underhållna och alltid under kontroll. Hand-arm-vibration-skador och respiratoriska skador från inandning kvartsdamm tillhör de vanligaste långsiktiga skadorna på byggarbetsplatser och ditt företag måste aktivt försöka motarbeta dem. Du kan göra det genom att se till att dina verktyg uppfyller regelverken. 

  1. Kostnader 

    Verktyg som inte uppfyller regelverken är dyra. Om ett verktyg inte fungerar på rätt sätt och skapar problem och om det inte har genomgått rätt kontroller är du ansvarig och det kommer att bedömas som ditt fel om en eventuell olycka inträffar. Om en olycka inträffar kommer det också att bli dyrt. Du måste hitta ersättande personal, betala juridiska kostnader och betala för den eventuellt sjukskrivne medarbetaren.

  1. Anseende 

    Verktyg som inte uppfyller regelverken och som leder till en olycka kan skada ditt företags anseende, eftersom det tyder på att företaget brister när det gäller omsorgen om de anställdas säkerhet och välbefinnande. Men inte nog med det, bristen på korrekt underhållna, certifierade och spårbara verktyg kan leda till att arbetsplatsen stängs på grund av dålig säkerhet. 

 

Byggbranschen ligger efter när det gäller att ta sig an ny teknologi vilket leder till många olika problem - som hade kunnat förhindras. Kalkylprogram har sina användningsområden, men de börjar bli föråldrade. Genom att implementera ett oberoende inventariehanteringssystem blir det möjligt för ditt företag att förhindra dyrbara misstag, olyckor och förluster eller stölder av utrustning, samtidigt som verksamheten moderniseras inom en bransch som riskerar att hamna på efterkälken. 

För att garantera säkerhet är det nödvändigt att vara så produktiv som möjligt. Därför har vi tagit fram en kostnadsfri guide om hur man ökar produktiviteten på arbetsplatsen. 

 

Dela