Hiltis lasrar garanterar exakta mätningar på byggen

Hilti multilinjelaser

Förra året lanserade vi vår PM 40-MG multilinjelaser med gröna strålar. På Hilti är vi emellertid hela tiden intensivt sysselsatta med att utveckla nya innovativa produkter och därför kan vi nu presentera ytterligare en ny medlem i vår laserfamilj – PM 30-MG. Vad är då så speciellt med denna laser? Vad kan den göra?

Innan vi går djupare in på funktionerna i vår senaste laserinnovation, så vill vi först prata lite om varför det är så viktigt med noggrannhet vid byggnadsarbeten och varför det överhuvudtaget finns lasrar. 

Varför är noggrannhet så viktigt på byggarbetsplatser?

pm 30 mg laser

För att säkerställa konstruktioner av byggnader med hög kvalitet och lång livslängd har byggbranschen tagit till sig lasertekniken. Lasertekniken ersätter inte bara traditionella, manuella metoder, utan minskar också risken för mänskliga felbedömningar. Tack vare att antalet felbedömningar har minskat har det skett en radikal minskning av byggkatastrofer på grund av felaktiga konstruktioner. 

Man får aldrig kompromissa med säkerheten, oavsett om mätningarna sker med inomhus- eller utomhuslaser eller dubbelgradslaser. Vår nya PM 30-MG mäter med en noggrannhet som garanterar största exakthet oavsett hur förhållandena är på arbetsplatsen. 

Vilka är fördelarna med PM 30-MG och vilka funktioner har den?

Om du arbetar med att vinkelpositionera stålreglar för gipsväggar, installerar undertak eller avväger dörrar och fönster är detta en laser som är perfekt för dig. Här får du veta varför ... 

Excentrisk design

Denna laser använder en excentrisk design för att positionera vertikallasern på sidan av verktyget. PM 30-MG hjälper dig att hålla en statisk referenspunkt vid finjustering, och den har dessutom en basplatta med en patenterad teknologi som innebär att du inte behöver flytta lasern

Grön stråle 

Visste du att det mänskliga ögat ser den gröna färgen bättre än någon annan färg? Det betyder att allt layoutarbete inomhus inom en radie på 20 meter går snabbt och enkelt.   

Uppladdningsbart B12-batteri 

B12-batteriet gör att du kan utföra kontinuerligt layoutarbete i upp till 1,5 dagar och du laddar upp det under en kafferast, så att det alltid är laddat när du behöver det igen.   

Smart verktyg 

Hilti Connect gör det möjligt för dig att använda dina Hilti-verktyg effektivt och få snabb tillgång till våra tjänster. Med denna funktion kan du till exempel hålla koll på kommande service och underhåll så att du kan vara säker på att din laser alltid är effektiv.

Utan tvekan kommer behovet av lasrar att öka kraftigt de närmaste åren. Enligt prognoserna kommer det att ske en snabb tillväxt inom byggsektorn fram till år 2028 på grund av ett ökande antal infrastrukturprojekt och andra stora byggprojekt som planeras både när det gäller kommersiella fastigheter och bostäder. Lasrar har effektiviserat arbetet och höjt kvalitetsnivån där manuell avvägning och linjering tidigare inte alltid gav exakt avläsbart resultat.

Nya PM 30-MG laser gör att problem när det gäller tillförlitligt layoutarbete tillhör det förflutna, tack vare den avancerade, hållbara noggrannheten.

 

 

Dela