BYGGA MED EFTERINJEKTERAD ARMERING I BETONG

Vad används armering till?

Efterinjekterad armering kan användas för att bygga de flesta konstruktionsanslutningar på plats – till exempel i väggar, plattor, balkar, grundfundament och pelare.

UTBYGGNAD AV BEFINTLIGA STRUKTURER

Nedan följer exempel på de vanligaste användningsområdena för efterinjekterad armering:

• Utbyggnad av väggar
• Förlängning av pelare
• Förlängning av balkar
• Utbyggnad av plattor
• Utbyggnad av balkonger

Utbyggnad av väggar

Förlängning av pelare

Förlängning av balkar

Utbyggnad av plattor

NYA DELAR I BEFINTLIGA STRUKTURER

Detta handlar om enkla upplag eller stumma anslutningar som används i:

• Anslutning av balk till vägg
• Anslutning av konsol till vägg
• Anslutning av trappor till befintliga väggar
• Anslutning av vägg till vägg

Anslutning av balk till vägg

Anslutning av konsol till vägg

Trappa ansluten till en befintlig vägg

Anslutning av vägg till vägg

FÖRSTÄRKNING AV BEFINTLIGA BETONGSTRUKTURER

Vi har också utvecklat unika lösningar för skjuvöverföring i överlappningar i brobanor och förstärkning av pelarstöd.

• Ytbeläggning med betong
• Förstärkningar av tak
• Fundament för pelare
• Förstärkning av brobanor

Ytbeläggning med betong

Förstärkningar av tak

Förstärkning av brobanor

Fundament för pelare

Hjälp med dimensionering

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• För bland annat ankarskenor, mekaniska och kemiska infästningar

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela