INFÄSTNINGSTEKNIK

Typiska användningsområden

Hilti HIT-HY 200 injectable mortar
GRUNDPLATTA APPLIKATIONER

Ta reda på vilka av Hiltis infästningar som fungerar bäst i byggnader med grundplattor och pelarfundament i stål.

Mer information
Hilti HST3 stud anchor
MEKANISKA OCH ELEKTRISKA STÖDKONSTRUKTIONER

Ingjutna och förinstallerade infästningar för att fästa takfästen för rör, kablar och kanaler.

Mer information
Hilti HUS H3 anchor
LEDSTÄNGER OCH SKYDDSRÄCKEN

Arbete i trånga utrymmen med HUS 3 mekaniska infästningar och andra infästningssystem och produkter som fungerar bra vid små kantavstånd

Mer information
Hilti HAC cast-in anchor channels
INGJUTNA ANKARSKENOR

Hiltis HAC ankarskenor uppfyller byggkraven och har en innovativ konstruktion som medger tillförlitlig lastöverföring i betongstrukturer.

Mer information
Seismisk kontruktion
SEISMISK KONSTRUKTION

Det är viktigt att använda rätt typ av infästning, både i bärande och ickebärande delar av byggnaden. Se vårt sortiment av seismiskt klassade infästningar i kategori C1/C2

Mer information
Infästningar i tegel
MURAD KONSTRUKTION

Få reda på mer om riktlinjerna ETAG029 och vad det innebär för utformning av infästningar i murverk.

Mer information
Kontakta oss
Kontakta oss