HUR MAN UTFORMAR INFÄSTNINGAR I MURVERK

Hilti HIT kemiska infästningar uppfyller kraven i olika byggregler

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Murverk är en byggmetod som använts sedan urminnes tider, för akvedukter, broar, slott och bostäder.

Men fram till för några år sedan fanns det inga officiella riktlinjer för hur man ska utforma infästningssystem i murverk.

Istället använde ingenjörer den rekommenderade lasten från infästningsleverantörernas tekniska tabeller, tester av grundmaterialet på arbetsplatsen och egna bedömningar och erfarenhet.

ETAG029 har nu tagit fram ett globalt koncept för klassificering, testning på plats och utformning av metallinfästningar för användning i murverk, vilket möjliggör professionella och tillförlitliga konstruktioner.

HILTIS KEMISKA INFÄSTNINGAR FÖR MURVERK

Hilti har utvecklat kemiska infästningar för användning i murverk.
 
Hilti HIT-HY 270- och HY 170-systemen bygger på riktlinjerna i ETAG029 och uppfyller kraven i olika byggregler.
 
Hilti HIT-HY 270 kemiskt injekteringssystem:
• Möjliggör flera olika inbäddningsdjup i ihåliga och kompakta murverk med rigorös kontroll av spill.
• Systemet är tekniskt godkänt och kan användas i många olika typer av grundmaterial, från de högsta lasterna till de minsta kantavstånden och mellanrummen, i tegelfogar och gipsbelagda väggar.
• Programvaran Hilti PROFIS Expander kan hjälpa dig att utforma dina infästningslösningar.

alt text

HILTIS MEKANISKA INFÄSTNINGAR FÖR MURVERK

Vi erbjuder också mekaniska infästningar för murverk, till exempel:

• Plastankare, t.ex. Hiltis HRD-system (för redundant fästkonstruktion i enlighet med ETAG020)
• Metallinfästningar, till exempel Hilti HUS3 skruv för solitt murverk

HUR KAN JAG BÖRJA UTFORMA INFÄSTNINGAR FÖR MURVERK

Om du behöver hjälp med din konstruktion kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

• Du kan också använda Hilti PROFIS Expander:

• Uppdaterat med de senaste byggreglerna och bestämmelserna

• Innehåller många olika typer av murstenar (ETA-godkända och ytterligare stenar testade av Hilti).

• Du kan infoga dina egna testresultat från arbetsplatsen i din konstruktion

• Länkar till Hiltis BIM/CAD-bibliotek


Vi kan också hjälpa till med testning och utvärdering av grundmaterialet ute på arbetsplatsen, utbildningsseminarier och webbinarier, tekniska data och dokumentation.

alt text

VÅRA KONSTRUKTIONSTJÄNSTER

Hiltis kunniga byggnadsingenjörer arbetar med våra kunder över hela världen – ute på arbetsplatserna, online och via telefon. De kan hjälpa dig att skapa en egen konstruktion eller rita upp en konstruktion åt dig. Kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss