HUR MAN FÖRANKRAR GRUNDPLATTOR I JORDBÄVNINGSDRABBADE OMRÅDEN

Infästningssystem för jordbävningsdrabbade områden

Hilti HST3 stud anchor

Structural and non-structural earthquake damage

Jordbävningar och jordskalv är mycket vanligare än vi tror och inträffar varje dag över hela världen.

De utgör inte bara en fara för människoliv, utan kan också orsaka stora skador på byggnader och samhällsekonomin.

Alla dessa risker kan begränsas med god seismisk konstruktionsutformning och specifikation.

Det är viktigt att använda seismiska konstruktioner i både bärande och icke bärande delar av en byggnad, eftersom forskning visar att det är de icke bärande delarna som drabbas av de största skadorna i kommersiella byggnader under jordbävningar.

HUR INFÄSTNINGAR REAGERAR UNDER EN JORDBÄVNING

Seismiska förhållanden påverkar infästningarna i hög grad jämfört med statiska, stabila förhållanden.

Anchors seismic behavior

HUR HILTIS INFÄSTNINGAR UPPFYLLER KRAVEN I SEISMISKA BYGGREGLER

Det finns byggregler för vilka infästningar som ska användas i jordbävningsdrabbade områden.

EOTA TR045 fastställer tydligt att de flesta applikationer endast tillåter användning av infästningssystem i kategori C2 för områden med seismisk aktivitet.

Hilti tillverkar olika typer av infästningar som uppfyller dessa krav och kraven för seismisk prestanda i kategori C2

Hilti anchors seismic selector chart

HUR JAG UTFORMAR INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR JORDBÄVNINGSDRABBADE OMRÅDEN

Hilti technical service

Hiltis ingenjörsteam kan hjälpa dig att utforma dina infästningssystem – kontakta ditt lokala Hilti-kontor för mer information.

Eller använd programvaran Hilti PROFIS Expander. Den innehåller kravgodkända Hilti-produkter i 2D och 3D med tillhörande relevanta dokument och specifikationer.

Programvaran PROFIS Expander utför seismiska beräkningar i enlighet med EOTA TR 045. Det finns tre lösningar för infästning av grundplattor i jordbävningsdrabbade områden:

Kapacitetskonstruktion
Infästningen är utformad för kraft som motsvarar lasten från en duktil komponent, eller den maximala kraft som kan överföras av fästet eller den fästa komponenten.

Elastisk konstruktion
Infästningen är utformad för maximal last beräknat utifrån det elastiska beteendet hos infästningen och konstruktionen.

Konstruktion med krav på infästningarnas duktilitet
Den här konstruktionen för segt brott kräver en infästning som är klassificerad som duktil. Den här metoden är bara applicerbar för den spänningsutsatta komponenten och vissa aspekter måste tas i beaktande för att säkerställa att felorsaken är ett stålbrott.

Vi har också lagt till Hiltis egna forskningsresultat i PROFIS Expander, så att du kan hitta lösningar som går längre än EOTA TR 045.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss