HUR MAN FÄSTER GRUNDPLATTOR

Infästningar för pelare och balkar med tung belastning

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Alla våra infästningssystem uppfyller kraven i byggregler och standarder och vi har många olika typer av lösningar för betong och murverk.

De kan även användas för icke bärande och bärande delar i seismiska konstruktioner.

Vi erbjuder också tekniska supporttjänster för hjälp med konstruktion, konstruktionsprogram, testning på plats och konsultation, utbildning, tekniska data och dokumentation.

Våra infästningssystem är utformade för att göra er byggnad säkrare och mer tillförlitlig.

• Hilti HY200 + HIT Z SafeSet-teknik – eliminerar behovet av manuell rengöring av borrhålen och sparar in upp till 50 % av installationstiden.

• Hiltis kemiska infästning HY 270 används i murade applikationer och i kombination med programvaran PROFIS Expander för konstruktioner som uppfyller alla krav i byggregler.

VILKA INFÄSTNINGSSYSTEM ANVÄNDER JAG FÖR GRUNDPLATTOR

Hilti anchors baseplate selector chart

HUR MAN UTFORMAR INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR GRUNDPLATTOR

När infästningar fästs i grundplattor är det viktigt att beakta följande:

• Utsatthet för olika krafter – exempelvis seismiska krafter, utmattning, blåst

• Grundmaterial – murverk, sprucken betong eller betong utan sprickor

• Avstånd till kant samt inbördes avstånd

• Fästen

• Korrosion

Om du behöver hjälp med din konstruktion kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS Expander och konstruktionsprogrammet Hilti PROFIS 3:

• Alla program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna

• Inkluderar ingjutna, mekaniska och kemiska infästningar

 Hiltis BIM/CAD-bibliotek

 

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

RELATERADE TAGGAR

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss