HUR MAN FÄSTER LEDSTÄNGER OCH SKYDDSRÄCKEN

Infästningar på ytor med små kantavstånd

Hilti HUS H3 anchor

Hilti HUS H3 anchor

Hilti erbjuder ett stort sortiment med mångsidiga ingjutna och efterinstallerade infästningslösningar.

Till exempel är Hilti HUS3 skruvankare enkelt att använda i trånga utrymmen och bidrar till att förbättra produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.

Vi kan också hjälpa till med dina infästningsprojekt via våra tekniska supporttjänster. De omfattar bland annat hjälp med konstruktion, konstruktionsprogram, testning på plats och konsultation, utbildning, tekniska data och dokumentation.

VILKA INFÄSTNINGSSYSTEM ANVÄNDER JAG FÖR LEDSTÄNGER OCH SKYDDSRÄCKEN

Alla infästningssystem är rigoröst testade för att kontrollera hur de uppträder vid små kantavstånd. De uppfyller kraven i byggregler och bestämmelser

Hilti anchors baseplate selector chart

HUR MAN UTFORMAR INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR LEDSTÄNGER OCH SKYDDSRÄCKEN

Om du behöver hjälp med din konstruktion kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information. Vi hjälper gärna till.

Eller använd Hilti PROFIS Expander och konstruktionsprogrammet Hilti PROFIS 3:

• Alla program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna

• Inkluderar ingjutna, mekaniska och kemiska infästningar

• Länkar till Hiltis BIM/CAD-bibliotek

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

RELATERADE TAGGAR

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss