INFÄSTNING AV MEKANISKA OCH ELEKTRISKA STÖDKONSTRUKTIONER

Infästningar på undersidan av betongdäck

Hilti HST3 stud anchor

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Byggnadskonstruktioner blir allt mer komplexa och i många konstruktioner finns en stor mängd rör, kanaler och kablar upphängda i taket.

Därför har vi på Hilti utvecklat ett stort sortiment med mångsidiga ingjutna och efterinstallerade infästningslösningar.

Vi erbjuder också olika typer av supporttjänster för hjälp med konstruktion, konstruktionsprogram, testning på plats och konsultation, utbildning, tekniska data och dokumentation.

VILKA INFÄSTNINGSSYSTEM ANVÄNDER JAG FÖR MEKANISKA OCH ELEKTRISKA STÖDKONSTRUKTIONER

Alla infästningssystem genomgår rigorös testning för att kontrollera deras beständighet mot brand, korrosion, statisk, dynamisk och seismisk belastning. De uppfyller kraven i byggregler och bestämmelser.

Vi har ett stort sortiment med infästningar, inklusive skruvankare, expanderinfästningar och slagankare.

Hilti HTS3 och HUS3 är särskilt praktiska vid infästning i tak och trånga utrymmen.

Hilti anchors baseplate selector chart

HUR MAN UTFORMAR INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR MEKANISKA OCH ELEKTRISKA STÖDKONSTRUKTIONER

Om du behöver hjälp med din konstruktion kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS Expander:

• Alla program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna

• Inkluderar ingjutna, mekaniska och kemiska infästningar

 Hiltis BIM/CAD-bibliotek

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss