SKANNER SOM HITTAR DOLD ARMERING I BETONG

Hilti PS 250 Ferroscan Detekteringssystem

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Hilti PS 250 Ferroscan är konstruerad för att hitta armering i betong samt uppskatta armeringens storlek och diameter och betongskiktets djup.

Det är en icke-förstörande metod för strukturell undersökning.

Den kan skanna av stora ytor och långa väggar, vilket är extra praktiskt vid skanning av betongplattor, broar och tunnlar.

Ni kan enkelt se realtidsdata med 2D- och 3D-visning i färg på Ferroscan-systemets högupplösta läsplatta.

Ni kan också spara era skanningsdata och exportera dem till en dator – med hjälp av Hilti PROFIS Detektering och Ferroscan Map programvara – för ytterligare analys, utskrift av rapporter, arkivering av data och integrering av skanningsdata i andra CAD-program.

Hilti PS 250 Ferroscan Detekteringssystem är en icke-destruktiv metod för att undersöka vad som finns inuti olika strukturer innan ni borrar, tar hål, kapar och sågar. Systemet hjälper dig att undvika att träffa rör, viktiga metallstrukturer och spänningsförande ledningar.

 

VIKTIGA EGENSKAPER HOS PS 250 FERROSCAN

Hilti PS 200 Ferroscan detection system
  • Skannar snabbt och enkelt av stora betongytor – upp till 45 x 45 meter
  • Hittar armering och uppskattar armeringens storlek
  • Ger korrekt analys av betongskiktets djup för armering upp till 10 cm djup
  • Registrerar skanningsdata över längder upp till 30 meter
  • Visar tydliga 2D- och 3D-bilder med en högupplöst PSA 200-skärm, för direkt analys på arbetsplatsen
  • Registrerar röstanteckningar på arbetsplatsen, för att bidra till en mer detaljerad analys av skanningsdata på en dator
  • Kan användas tillsammans med Hilti PROFIS Detektering och programvaran Ferroscan Map för mer detaljerad analys av skanningsdata, utskrift av rapporter, arkivering av skanningsdata och möjlighet att överföra skanningsdata till andra CAD-program

 

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR PS 250 FERROSCAN

  • Detektering av armering och analys för inspektioner, förändringar i byggnadens användningsområde eller armeringsanslutningar
  • Utvärdering av betongskikt på stora ytor, vid reparation av bärande delar, godkännandetester och kvalitetskontroll
  • Undvik att träffa armering under byggnation, undvik potentiella kostnader och tidskrävande reparationer

RELATED SOFTWARE

FRÅGA EN INGENJÖR

OLIKA SKANNINGSLÄGEN

Imagescan – hitta armering, uppskatta armeringens storlek och betongskiktets djup

Använd läget Imagescan för att hitta armering och uppskatta dess storlek och betongskiktets djup, upp till 10 cm djup – vilket hjälper till att uppskatta den lastbärande kapaciteten och förhindra strukturella skador på stålförstärkningar.

Blockscan – estimate rebar layout

Läget Blockscan hjälper dig att få en översikt över armeringens placering på en yta upp till 180 x 180 cm. På samma sätt som med Imagescan, visas armeringens placering och storlek samt betongskiktets djup.

Quickscan – skanna långa ytor med en enda skanning

Med Quickscan skannar ni ytor med upp till 30 meters längd vid ett och samma tillfälle, och registrerar betongskiktets djup i det översta förstärkningslagret. Detta är särskilt praktiskt för broar och tunnlar, där betongskiktets minimidjup är avgörande och data behövs för dokumentation vid kvalitetskontroll.

 

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI DEMONSTRATION PÅ ARBETSPLATSEN

Kontakta ditt lokala Hilti-team för att beställa en kostnadsfri demonstration eller få mer information.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss