ANVÄNDNING AV BETONGSKANNER OCH DETEKTORER

Typiska applikationer för detektorer och skanningssystem

Hilti detection systems typical applications

Det är lätt att träffa på dold armering och liknande när man är ute på en arbetsplats.

Hiltis detekteringssystem är gjorda för att hitta rör, spänningsförande ledningar och armering så att du kan undvika dem när du borrar, tar hål, sågar och kapar.

Våra batteridrivna detekteringssystem är stöt-, damm- och vattentåliga och utformade för:

• Att hitta inbäddade strukturer av metall och andra material i betong, tegel, murverk och andra grundmaterial.

• Icke-destruktiv strukturell undersökning av armering – uppskatta betongskiktets djup samt armeringens placering, storlek och djup.

• Rör – hitta rör i metall och andra material, som plast och PVC.

• Spänningsförande ledningar – hitta elektriska ledare.

• Andra objekt – hitta strukturer av trä, stålförstärkningar, efterspända kablar, förspända stänger, betongbalkar med mera.

• Upptäck komplexa konstruktioner med flera inbäddade objekt över stora områden – detta är särskilt viktigt i stora konstruktioner som broar och tunnlar.

• Hitta utgångspunkter för borr, mät borrdjup och vinklar.


Det bidrar till att fästa infästningar och armering korrekt och du undviker träffar och skadade borr.

FRÅGA EN INGENJÖR

TYPISKA APPLIKATIONER FÖR DETEKTERINGSSYSTEM

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Strukturell analys och undersökning

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Borrning, håltagning, sågning och kapning i betong

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Fastställa mekanisk installation

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Seismiska uppgraderingar

Hiltis detektorer och programvara har många fördelar.
De hjälper dig undvika att träffa befintliga strukturer.
De bidrar till att förbättra säkerheten och undvika olyckor på arbetsplatsen, som att träffa en spänningsförande eller efterspänd ledning.
De bidrar också till att undvika förseningar och minskar risken för kostsamma strukturella skador, reparationer och omarbeten.

ICKE-DESTRUKTIV STRUKTURELL ANALYS – ARMERING

Hiltis PS 250 Ferroscan-system är avsett för kontroll av armering och icke-destruktiv strukturell analys, utan att du behöver borra i den befintliga strukturen:

• Hitta efterinstallerad armering på upp till 40 cm i torr betong.

• Analysera betongskiktets djup upp till djup på 10 cm.

• Skanna av stora betongytor snabbt och enkelt.


Du kan använda Hilti PS 250 Ferroscan för att märka upp arbetsplatsen under tiden du skannar, med 2D- och 3D-bilder i realtid som visas på skärmen.

Om du behöver en mer detaljerad analys av resultaten kan du använda programvaran PROFIS Detektering och Ferroscan MAP.

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet
HILTI PS 250 FERROSCAN SYSTEM

Hitta armering i betong och uppskatta dess storlek och diameter samt betongskiktets djup. Registrera dina skanningsdata och exportera dem till vår programvara Hilti PROFIS för ytterligare strukturell analys.

Mer information
Hilti PS 50 Multidetector
HILTI PROFIS FERROSCAN MAP

Kombinera flera skanningar för att få en tydlig överblick av ytor upp till 45 x 45 m. Se förstärkningar i betongen och upptäck om betongskiktet varierar i djup.

Mer information
Hilti PROFIS Detection software
HILTI PROFIS DETEKTERING

Analysera skanningsresultaten i detalj, skriv ut statistiska rapporter, arkivera skanningsdata för senare användning och integrera skanningsresultaten i andra CAD-program

Mer information

UPPTÄCK DOLDA STRUKTURER INNAN BORRNING, KAPNING OCH HÅLTAGNING

Det är viktigt att upptäcka dolda strukturer som exempelvis rör, armering och kablar innan du börjar borra, ta hål, kapa eller såga – för att undvika träffar, skador och kostsamma reparationer:

• Armering – om du borrar i armering kan du skada betongskiktet men även verktyg och borr.

• Efterspända stänger (kablar) – om du borrar i en efterspänd kabel kan du förstöra byggnadens strukturella stabilitet och säkerhet. Det medför också livsfara, för om en stång klyvs i två delar kan den skjuta ut från betongen i hög hastighet och skada människor.

• Elektriska ledare (spänningsförande kabel) – du kan få elstötar med risk för allvarlig skada och även dödsfall.

• Vattenrör – om du borrar i vattenrör eller vattenfyllda hålrum kan läckage skada byggnaden.

• Ståltrådsnät – att borra i ståltrådsnät, bärande balkar, infästningar eller andra dolda strukturer kan orsaka kostsamma skador.

Hiltis bästa detekteringssystem för att hantera den här typen av situationer är:

Hilti PS 50 Multidetector
HILTI PS 50 MULTIDETEKTOR

Ett kraftfullt och mångsidigt verktyg som hjälper dig att hitta många olika typer av strukturer i olika grundmaterial på upp till max. 15 cm djup. Hilti PS 50 Multidetektor hittar metall- och plaströr, spänningsförande ledningar, trä, metallarmering med mera.

Mer information
Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet
HILTI PS 250 FERROSCAN DETEKTERINGSSYSTEM

Avsedd för icke-destruktiv testning för att hitta armering i betong, uppskatta armeringens storlek och diameter samt betongskiktets djup.

Mer information
Hilti PS 1000 X-Scan detection system and PSA 200 Tablet
HILTI PS 1000 X-SCAN DETEKTERINGSSYSTEM

Avsedd för att skanna stora områden och hitta strukturer i metall och andra material, exempelvis spänningsförande kabel, i flera lager av olika grundmaterial upp till 40 cm djup.

Mer information

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI DEMONSTRATION PÅ ARBETSPLATSEN

Kontakta ditt lokala Hilti-team för att beställa en kostnadsfri demonstration eller få mer information. Vi hjälper gärna till ute på plats, online och på telefon.

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss