VARFÖR BRANDSKYDD ÄR VIKTIGT

Brandskyddsregler, säkerhet under byggnadens hela livslängd och brandisolering

alt text
  • Brandskyddssystem kan rädda liv och begränsa brandskador i byggnaden.
  • Det finns brandskyddskrav som måste tillgodoses av rent juridiska skäl.
  • Passiva brandskyddssystem är utformade för att förhindra spridning av eld, rök och giftiga gaser under en brand.
  • Brandskyddet stänger igen håligheter i väggar, tak och golv som uppstått vid genomföringar av rör, kablar och fogar i brandklassade utrymmen.
  • Så det är viktigt att inlemma passivt brandskydd – brandskyddssystem – i byggnadens konstruktion, redan från början av projektet.
  • Hilti har ett stort sortiment med brandskyddsprodukter, konstruktionsprogram för brandskydd och teknisk support för konstruktion och specifikation av brandskyddssystemet.

alt text

HUR MAN UTFORMAR ETT EFFEKTIVT BRANDSKYDDSSYSTEM

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Passiva brandskyddssystem är utformade för att förhindra eld, rök och giftiga gaser från att sprida sig i en byggnad genom att blockera hålrum i brandklassade väggar, tak och golv.

Om bara ett av dessa hålrum läcker är brandskyddssystemet inte längre effektivt.

När man utformar ett passivt brandskyddssystem är det därför viktigt att använda olika typer av brandskyddslösningar och inte bara en enda produkt. Det hjälper dig att:

• Se till att alla hålrum är tätade i ett brandklassat utrymme, och att genomföringarna medverkar till att förhindra spridning av branden.

• Hitta brandskyddsprodukter som fungerar för olika stora hål samt storlekar och utformning hos kablar, rör, fogar och genomföringar.

FRÅGA EN INGENJÖR

RELATERADE TAGGAR

ALLTID RÄTT BRANDSKYDDSLÖSNING

Hilti firestop for architects
BRANDSKYDD FÖR ARKITEKTER Mer information
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers
BRANDSKYDD FÖR PLANERARE INOM EL OCH MEKANIK Mer information
Hilti firestop for general contractors
BRANDSKYDD FÖR BYGGENTREPRENÖRER OCH PROJEKTLEDARE Mer information
Hilti firestop for building owners and specialist consultants
BRANDSKYDD FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH SPECIALISTKONSULTER Mer information

Hiltis brandskyddsprodukter uppfyller kraven i internationella brandsäkerhetsregler och är lätta att installera och inspektera.

De består av svällande material, som expanderar vid brand för att täta de mellanrum som uppstår när material smälter.

VÅRA BRANDSKYDDSPRODUKTER FÖRBÄTTRAR BYGGNADENS PRESTANDA

Hiltis brandskyddsprodukter gör mer än att bara skydda vid brand. De är också utformade för att:

• Förbättra byggnadens akustik – genom att täta hålrum som kan leda ljud.

• Förbättra byggnadens rörelser – vilket kan minimera effekterna av jordbävning, rörelser i rörsystem på grund av värme, strukturella avvikelser eller vibrationer i industribyggnader.

• Skydda byggnaderna från mögel – Hiltis brandskyddsprodukter är resistenta mot svamp. Detta kan vara extra värdefullt i exempelvis sjukhus.

• Förbättra hållbarheten och byggnadens miljöklassificering – vi tillhandahåller information om våra produkter, till exempel innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC), för LEED- och BREEAM-certifiering.

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss