Mohn Media, Gütersloh Tyskland

Tysklands största offsettryckeri

Utmaning

Please enter alternative text here (optional)

Mohn Media, som ingår i Bertelsmann Printing Group, är Tysklands största offsettryckeri med 9000 anställda och en årsomsättning på 1,7 miljarder euro 2015. Güterslohs 15 hektar stora tryckerianläggning består av tre tryckeri- och lagerbyggnader, som uppfördes på 1950-talet.

Under de senaste 30 åren, med tanke på hårdare bestämmelser när det gäller hälsa och säkerhet, har Mohn Media installerat över 20 000 nya brandvarnare, 900 brandlarm samt utbildat och utrustat den privata brandstyrkan.

Efter att brandskyddssystem har moderniserats har Maria Heyer-Dombrink, fastighetsansvarig, därefter fokuserat på brandskyddsgenomföringar i de 60 år gamla byggnaderna.

Den största utmaningen för Heyer-Dombrink var hur man skulle undersöka, revidera och godkänna befintliga och nya brandskyddsgenomföringar i byggnader där man hela tiden inför nya verksamheter som innebär genomföringar av brandskydd, såsom ny tryckteknik, IT och rördragning för nödvändiga ad-hoc-arbeten.

Vår Hilti-lösning

Please enter alternative text here (optional)

Då de flesta programvaror för brandskydd har utvecklats för användning i nya byggnader bestämde sig Heyer-Dombrink att samarbeta med Hilti i ett pilotprojekt för att testa programvaran CFS-DM Firestop Documentation Manager, som hade utvecklats under fyra år.

Hilti Firestop Documentation Manager består av en dator- och mobilapp som gör att ingenjörer, fastighetsägare och auktoriserade användare med tillförlitlighet och effektivitet kan dokumentera brandskyddsgenomföringar.

Från installation till besiktning kan alla intresserade skaffa sig information om varje brandskyddsgenomföring med hjälp av en smartphone. De kan ta bilder, markera platser på brandceller i 2D-referensplaner och länka detta till varje installations unika QR-kodade platsetiketter. All information kan sedan synkroniseras till byggnadens digitala modell och kan integreras för att producera rapporter inför brandskyddsrevision eller fastighetsbesiktning.

Heyer-Dombrinks strategi är att använda sina medarbetare ute i verksamheten som besiktningsmän. När en medarbetare behöver göra en brandskyddsgenomföring ska han/hon till exempel först granska befintlig genomföring genom väggen eller golvet ifråga. När medarbetare utför nya, godkända arbeten ska de också tilldela en ny QR-kod till befintliga genomföringar av rör, kabelränna eller spjäll och identifiera samtliga genom att länka deras position till en registrerad dörr i samma vägg. Detta lokaliserar öppningen och tilldelar brandmotståndet för väggen och därmed installationen.

 Intressant att notera är att enligt Heyer-Dombrink kunde man konstatera att Mohn Media inte bara minskade brandrisken radikalt genom att använda Firestop Documentation Manager, utan man märkte även att arbetet av godkända installatörer också hade förbättrats.

På så sätt har uppgraderingen av fabriken dag för dag blivit det normala sättet att genomföra en brandskyddsundersökning av fastigheten utan att det krävts extra arbetsresurser. För varje ny öppning måste alla befintliga öppningar identifieras, kodas och kontrolleras. 18 månader efter att processen inleddes hade Mohn Media redan identifiert och uppgraderat 1700 befintliga öppningar och Heyer-Dombrink tror att det kommer att sluta med så många som 8 000-10 000, särskilt om Mohn Media beslutar att utvidga undersökningen och revisionen till att också omfatta branddörrar, säkerhetsdörrar och liknande. Detta är möjligt eftersom Documentation Manager lätt kan anpassas till andra produkter än bara brandskyddsinstallationer och även produkter från andra tillverkare än Hilti

Denna fallstudie är baserad på en artikel publicerad av RIBA Journal i Vol 123 Issue 07, P 54-55 i juli 2016. Hela artikeln finns på link 

FRÅGA EN INGENJÖR

Why fire protection is important
VARFÖR BRANDSKYDD ÄR VIKTIGT

Brandskyddssystem kan rädda liv och begränsa skadorna på en brinnande byggnad.

Se Mer
Firestop Applications
BRANDSKYDDSAPPLIKATIONER

Ett stort sortiment brandskyddslösningar för olika branscher

Se Mer
Firestop Jobsite Refernces
referensprojekt

Se hur Hiltis brandskyddssystem används över hela världen för att förhindra spridning av brand, rök och giftiga gaser.

Se Mer

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss