Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

VARFÖR BRANDSKYDD ÄR VIKTIGT

Brandskyddsregler, säkerhet under byggnadens hela livslängd och användningsområden

alt text
  • Brandskyddssystem kan rädda liv och begränsa brandskador i byggnaden.
  • Det finns brandskyddskrav som måste tillgodoses av rent juridiska skäl.
  • Passiva brandskyddssystem är utformade för att förhindra spridning av eld, rök och giftiga gaser under en brand.
  • Brandskyddet stänger igen håligheter i väggar, tak och golv som uppstått vid genomföringar av rör, kablar och fogar i brandklassade utrymmen.
  • Så det är viktigt att inlemma passivt brandskydd – brandskyddssystem – i byggnadens konstruktion, redan från början av projektet.
  • Hilti har ett stort sortiment med brandskyddsprodukter, konstruktionsprogram för brandskydd och teknisk support för konstruktion och specifikation av brandskyddssystemet.

alt text

HUR MAN UTFORMAR ETT EFFEKTIVT BRANDSKYDDSSYSTEM

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Passiva brandskyddssystem är utformade för att förhindra eld, rök och giftiga gaser från att sprida sig i en byggnad genom att blockera hålrum i brandklassade väggar, tak och golv.

Om bara ett av dessa hålrum läcker är brandskyddssystemet inte längre effektivt.

När man utformar ett passivt brandskyddssystem är det därför viktigt att använda olika typer av brandskyddslösningar och inte bara en enda produkt. Det hjälper dig att:

• Se till att alla hålrum är tätade i ett brandklassat utrymme, och att genomföringarna medverkar till att förhindra spridning av branden.

• Hitta brandskyddsprodukter som fungerar för olika stora hål samt storlekar och utformning hos kablar, rör, fogar och genomföringar.

FRÅGA EN INGENJÖR

ALLTID RÄTT BRANDSKYDDSLÖSNING

BRANDSKYDD FÖR RÖRGENOMFÖRINGAR
RÖRGENOMFÖRINGAR Mer information
BRANDSKYDD FÖR ELGENOMFÖRINGAR
KABELGENOMFÖRINGAR Mer information
BRANDSKYDDSFOGNING
BRANDFOGAR Mer information
Hilti firestop for building owners and specialist consultants
INGJUTNING

OBS. Texten är på engelska!

Mer information
BRANDSKYDD FÖR DATAHALLAR
DATAHALLAR Mer information
BRANDSKYDD FÖR SJUKHUS
SJUKHUS Mer information
BRANDSKYDD FÖR ENERGI OCH INDUSTRI
ENERGI & INDUSTRI Mer information
PROGRAMVAROR FÖR BRANDSKYDD
PROGRAMVAROR Mer information

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss