Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

BRANDSKYDD FÖR DATAHANTERING

Brandskydd för hög, medelhög och låg trafik

Hilti firestop for data management

Hilti har många olika typer av brandskyddslösningar för kablar i både nya och befintliga genomföringar som ger:

• Snabb och enkel installation och inspektion.

• Enkel kabelgenomföring och återgenomföring.

• Begränsad rökspridning med 0–100 % synlig fyllning av öppningen.

• Uppfyller kraven i de strängaste internationella standarderna, som ASTM och EN.

• Regelefterlevnad – uppfyller kraven i ETA och UL.

BRANDSKYDD FÖR NYA OCH BEFINTLIGA GENOMFÖRINGAR

Hiltis brandskyddssystem är utformade för nya byggnader och renoveringar.

Vi erbjuder ett stort sortiment med brandskyddslösningar för olika typer av situationer på arbetsplatsen.

I nya installationer kan man brandtäta nya kablar med skivor, manschetter och brandfogmassa efter installationen. Eller så kan man installera brandskyddsprodukter som en hylsa i väggen eller golvet innan kablarna dras.

Om du behöver fylla en stor öppning med flera kablar och/eller kabelstegar kan du använda våra brandskyddsstenar eller rektangulära kabelmanschetter.

Om du behöver fylla oregelbundna öppningar är det bäst att använda rektangulära kabelmanschetter, skum eller brandfogmassor.

BRANDSKYDD FÖR HÖG, MEDELHÖG OCH LÅG TRAFIK

IDet är viktigt att veta hur många gånger genomföringen ska justeras för att hitta rätt brandskyddslösning.

Centrala kontorsfastigheter, datacenter, kommersiella byggnader, vårdinrättningar och laboratorier är högtrafikerade utrymmen där telekom och elapplikationer regelbundet ändras och justeras.

För högtrafikerade områden som dessa är det bra att välja en brandskyddslösning som gör det möjligt att dra nya kablar utan att skada eller behöva köpa nytt brandskydd, exempelvis hylsor och brandskyddsstenar.

Genomföringar med medelhög till låg trafik kan ha brandskyddslösningar som är utformade för att inte ändras och justeras lika ofta.

Exempel på genomföringar för låg trafik är pluggar, skivor, brandskyddsbandage och brandfogmassor som i allmänhet inte ändras eller justeras efter installationen.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss