Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

BRANDSKYDDSSYSTEM TESTADE FÖR RESISTANS MOT RÖRELSER

Våra brandskyddssystem har en rad godkännanden enligt de senaste standarderna för branschen

En jordbävning kan medföra stora förluster för en byggnad. Men det finns något som kan vara ännu värre - bränder som uppstår efter jordbävningar. Bränder är mycket vanliga efter jordbävningar och orsakas av att rör och elektriska system skadas.

Vi på Hilti har genomfört omfattande tester i enlighet med de senaste standarderna inom branschen. Som ett resultat av dessa kan vi erbjuda oberoende godkända lösningar, som har blivit testade att kunna motstå rörelser vid jordbävningar.

Vårt yttersta åtagande är att rädda liv, skydda egendom och förbättra byggnaders prestanda.

Effekter av rörelser i byggnader

Vi hör för det mesta bara talas om jordbävningar när de orsakat ödeläggelse, men det sker mindre jordbävningar varje dag över hela världen. Faktum är att jordbävningar är en av de vanligaste orsakerna till att det sker rörelser i byggnader. Andra källor till rörelser kan vara att rör vibrerar och utvidgas, effekten av vattenslag och byggnadstekniska lösingar med böjar.

Rörelser i byggnaden kan skada gasledningar och elektriska system, vilket ökar risken för att brand ska uppstå. Det kan försämra det aktiva brandbekämpningssystem som detekterings- och sprinklersystem, eftersom rörelserna kan ha förstört vattenförsörjningen eller skadat ledningarna. Då hänger den livsavgörande säkerheten i byggnaden till stor del på passiva brandskyddssystem, som inte är beroende av elektricitet eller vattenförsörjning.

Greatest repair costs after an earthquake

Vikten av brandskydd som ett icke bärande system

Tidigare fokuserade ingenjörer främst på konstruktionen av bärande element för att förhindra att byggnaderna skulle kollapsa.

Men detta har ändrats och idag tar man även med icke bärande element. Några intressanta fakta:

  • Icke bärande system i byggnader är kritiska för att säkerställa att viktiga funktioner kan upprätthållas som till exempel vatten- och elförsörjning (rör och ledningar), nödhjälpsfunktioner (larm- och varningssystem), passivt brandskydd (brandsäkra utrymmen) och aktivt brandskydd (sprinklers).
  • Undersökningar visar att investeringar i icke bärande komponenter är mycket större än i bärande komponenter, och uppgår till 50-70% av de totala investeringarna i en byggnad.
  • Utöver detta är byggnadsbestämmelsera på väg mot mer strikta krav för icke bärande element, särskilt för allmänna och offentliga byggnader såsom sjukhus och skolor.

 

Rörelseförmåga hos brandskyddssystem

I och med utvecklingen av striktare krav för icke bärande system i byggbestämmelserna måste tillverkare erbjuda brandskyddssystem som har testats enligt standarder som erkänns globalt såsom EN och ASTM.

Standards för dessa tester utvecklas och ändras fortlöpande. Varje år publiceras nya standarder som är anpassade efter behoven inom branschen och som syftar till att förbättra säkerheten för liv och hälsa. Ett exempel är ASTM E-3037-standard, som publicerades i november 2016 med titeln“Test Method for Measuring Relative Movement Capabilities of Through-Penetration Firestop Systems.” Dessa nya standarder ger riktlinjer för tester av rörelseförmåga hos genomföringsprodukter såsom rör och ledningar, som leds genom byggnadselement. Hiltis produkter genomgår ett dubbelriktat cykliskt belastningstest, som följs av ett brandtest. Resultaten klassificeras sedan som A, B eller C, där A är högsta betyg för rörelseförmåga  i en given riktning.

Movement tests with firestop blocks

Rörelsetest i vinkelrät riktning

Movement tests with firestop blocks

Rörelsetest i parallell riktning

Vi har testat de flesta av våra produkter, från fogar som FS-ONE Max till färdiga produkter som manschetter och block. Alla har visat mycket goda resultat och i allmänhet är de färdiga produkterna överlägsna jämfört med traditionella brandskyddssystem såsom brandskyddsmurbruk och brandskyddsskiva.

Vid eventuella skarv- eller fasadapplikationer testas rörelseförmågan enligt standard ASTM E1399. Alla våra produkter har gått igenom dessa tester och uppvisar mycket bra rörelseförmåga..

Dessa tester har blivit godkända av tredje parts organisationer såsom Underwriters Laboratories (UL) och vi visar systemens rörelseförmåga i deras olika UL-listor.

Vi har som målsättning att hela tiden förbättra säkerheten för liv och hälsa i byggnader genom att utveckla och testa våra brandskyddssystem enligt de senaste standarderna inom branschen

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss