KONSTRUKTIONSRIKTLINJER FÖR SUPPORTSYSTEM

Hur man utformar installationssystem

Hilti har många års erfarenhet av att konstruera och bygga installationssystem runt om i världen.

Så vi kan använda vår erfarenhet för att hjälpa dig att konstruera dina egna byggnationer och projekt. Detta kan omfatta allt från statisk last till specialområden som brandskydd, ljudisolering och konstruktion för jordbävningsdrabbade områden.

Vi erbjuder olika typer av support, till exempel konstruktionsprogram, tekniska data och expertrådgivning från Hiltis egna ingenjörer.

SEISMISK KONSTRUKTION

Att jordbävningssäkra byggnader blir ett allt viktigare krav i konstruktionsarbetet. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att hitta produkter, typiska lösningar och ge stöd i komplexa beräkningar under konstruktions- och byggprocessen.

Mer information
KORROSIONSBESTÄNDIG KONSTRUKTION

Hiltis modulära installationssystem finns i många material och med olika ytbeläggningar, för allt från torra inomhusapplikationer till krävande offshore-förhållanden. Tack vare många års arbete inom forskning och utveckling har vi stor erfarenhet och kan hjälpa dig att välja rätt lösning för att undvika korrosion.

Mer information
KONSTRUKTION VID TERMISK EXPANSION

Den stora utmaningen vid montering av värmerör är termisk expansion hos rören och dess påverkan på upphängning och den övriga omgivningen. Se hur du kan tillåta termisk expansion i din konstruktion med hjälp av fyra viktiga principer som påverkar den termiska expansionen i rören.

Mer information
 Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test
Brandsäker dimensionering

På Hilti har vi över 25 års erfarenhet inom forskning och utveckling av brandskyddsprodukter. Vi har ett stort sortiment med brandsäkra produkter, så som installationssystem, infästningar och brandskyddsprodukter.

Mer information
Kontakta oss
Kontakta oss