HUR MAN VÄLJER KONSTRUKTION FÖR TERMISK RÖRELSE

Konstruktion vid termisk expansion

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

När man bygger rörapplikationer är det viktigt att ha den termiska expansionen i åtanke – i synnerhet för applikationer som involverar värme.

Det måste finnas utrymme för rören att expandera och säkerställa en jämn fördelning i förhållande till rörens rörelse.

VAD ORSAKAR TERMISK EXPANSION?

Termisk expansion beror på ett fåtal nyckelfaktorer:

• Rörsektionens längd

• Expansionskoefficienten

• Temperaturskillnaden

Detta handlar oftast om temperaturskillnaden mellan rörets drifttemperatur och den omgivande temperaturen. I värmeapplikationer ligger ofta drifttemperaturen kring 70 °C och den omgivande temperaturen kring 20 °C.

How to calculate thermal expansion

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

KONSTRUKTIONSTIPS VID TERMISK EXPANSION

• Beräkna expansionslängden baserat på rörlängd, rörmaterial och temperaturskillnad.
• Kontrollera om förskjutningen mellan röraxeln och skenans övre yta överstiger 4°. Om så är fallet behövs en kompenserande lösning. Observera att de applikationsspecifika kraven kan påverka hur stor förskjutningen får lov att vara.
• Välj mellan naturlig och teknisk kompensation, och tänk på hur mycket utrymme som krävs för varje lösning.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss