HUR MAN VÄLJER KONSTRUKTION FÖR TERMISK RÖRELSE

Konstruktion vid termisk expansion

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

När man bygger rörapplikationer är det viktigt att ha den termiska expansionen i åtanke – i synnerhet för applikationer som involverar värme.

Det måste finnas utrymme för rören att expandera och säkerställa en jämn fördelning i förhållande till rörens rörelse.

VAD ORSAKAR TERMISK EXPANSION?

Termisk expansion beror på ett fåtal nyckelfaktorer:

• Rörsektionens längd

• Expansionskoefficienten

• Temperaturskillnaden

Detta handlar oftast om temperaturskillnaden mellan rörets drifttemperatur och den omgivande temperaturen. I värmeapplikationer ligger ofta drifttemperaturen kring 70 °C och den omgivande temperaturen kring 20 °C.

How to calculate thermal expansion

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

KONSTRUKTIONSTIPS VID TERMISK EXPANSION

• Beräkna expansionslängden baserat på rörlängd, rörmaterial och temperaturskillnad.
• Kontrollera om förskjutningen mellan röraxeln och skenans övre yta överstiger 4°. Om så är fallet behövs en kompenserande lösning. Observera att de applikationsspecifika kraven kan påverka hur stor förskjutningen får lov att vara.
• Välj mellan naturlig och teknisk kompensation, och tänk på hur mycket utrymme som krävs för varje lösning.

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss