INSTALLATIONSLÖSNINGAR FÖR MEDICINSK UTRUSTNING

Hiltis installationssystem för medicinsk utrustning erbjuder en enkel lösning för att montera medicinsk utrustning utan att förändra koordineringen av befintliga system, möjlighet att maximera produktivitet i operationssalar, utan att det krävs någon svetsning, och utrymmet för stora luftspridare och luftstyrningsenheter för att erhålla bättre luftväxling i syfte att sänka risken för infektioner.

FÖRDELAR

• Möjlighet att snabbt utrusta operationssalar med den senaste tekniken för att attrahera och behålla den bästa kirurgiska personalen

• Stort konstruktivt plan med flexibla anslutningar för att säkerställa kirurgisk produktivitet med minimala stilleståndstider

• Möjlighet att välja ny medicinsk utrustning i sista minuten utan ökade kostnader för modellering och dimensionering

• Koordinering, organisation och support för all utrustning för att minimera framtida
renoveringskostnader.

BRANDSKYDDSYSTEM FÖR VÅRDINRÄTTNINGAR
BRANDSKYDDSYSTEM FÖR VÅRDINRÄTTNINGAR

Flexible solutions easy to maintain and inspect, designed to keep up with the changing layouts in hospitals and clinics

Mer information
BRANDSKYDDSSYSTEM FÖR KABELHANTERING
BRANDSKYDDSSYSTEM FÖR KABELHANTERING

Ett stort sortiment av lösningar för nya och befintliga genomföringar och för områden med hög, normal eller låg frekvens av omgjorda genomföringar

Mer information

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss