HUR MAN KONSTRUERAR EFTERINSTALLERAD ARMERING

Konstruktionscenter för armering

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Allt vi konstruerar utgår från Eurocode 2 och TR023.

Men på Hilti har vi tagit ytterligare ett steg.

Vi har skapat ett sortiment med unika konstruktionskoncept som gör byggnation med efterinstallerad armering och betong mer ekonomisk. Och detta bygger på en enkel princip – att våra nyskapande produkter är så innovativa att de klarar att fästa efterinstallerad armering på nya, bättre och spännande sätt.

HILTI KONSTRUKTIONSKONCEPT FÖR ARMERING

Vi har arbetat fram flera olika lösningar för efterinstallerad armering, bland annat koncept för att övervinna begränsningar i byggreglerna för betongstrukturer.

Hilti rebar anchorage length design

Kortare infästningslängd

Det vanligaste användningsområdet för efterinstallerad armering, som innefattar anslutning av nya komponenter i en befintlig konstruktion.

I byggreglerna för betongstrukturer är bindningsstyrkan för ingjutna stänger begränsad, även hos betongskikt med större djup.

För vissa områden, som väggar med begränsat infästningsdjup, används därför svetsad, tvärgående armering eller hakar för att kompensera det begränsade infästningsdjupet.

Forskning visar att bindningsstyrkan för stänger som installerats med Hiltis injekteringsmassa är högre än för ingjutna stänger, under förutsättning att betongskiktet är tillräckligt tjockt.

Hiltis HIT armeringsmetod drar fördel av denna ökade bindningsstyrka för att kunna korta infästningarnas längd med upp till 70 % jämfört med de siffror som anges i byggreglerna.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Lösning enligt Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Hilti HIT armeringsmetod

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Orörlig anslutning med raka stänger

Böjd armering behövs för att stå emot orörliga anslutningar, till exempel mellan plattor och väggar, balkar och plattor, balkar och väggar, pelare och fundament.

Men vi har hittat en ny lösning.

Tillsammans med våra partners från Münchens tekniska universitet och American University of Beirut har vi forskat fram en metod för raka armeringsstänger i orörliga anslutningar. Vår lösning bygger på en STM-modell (strut-and-tie).

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Skjuvningsförstärkning

Skjuvningsförstärkning används främst för att reparera och stärka gamla konstruktioner, som broar.

På Hilti har vi kommit fram till en ny och enklare metod för skjuvningsförstärkning, genom att endast använda infästningar från plattans undre sida. Detta går att göra med Hiltis säkerhetsexpander HZA-P, som fäster i borrhål lutade mot pelaren, med hjälp av Hiltis injekteringsmassor.

Detta är mycket enklare än den traditionella metoden med efterinstallerad skjuvförstärkning, där både den övre och undre sidan av plattan ska bearbetas samtidigt, med hål som borras genom plattan. Detta kan vara svårt eftersom man behöver avlägsna plattans täckskikt och i de flesta fall är den övre delen av plattan inte åtkomlig för arbete.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Lösning enligt Eurocode 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Hiltis konstruktionslösning

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Ytbeläggning med betong

På Hilti har vi utvecklat unika lösningar för skjuvfriktion i överlappningar i brobanor.

Ett nytt lager med betong appliceras ofta på den befintliga betongen för att förstärka eller reparera en konstruktion. En viktig del i den här typen av konstruktion är överföringen av interna spänningar över bindningsytan mellan den nya och gamla betongen.

Vi har utvecklat en konstruktionsmetod för att klara den effektiva skjuvöverföringen mellan dessa byggdelar – som beaktar kohesion, friktion och skjuvmotstånd hos skjuvförstärkningen över bindningsytan. Fördelarna är:

• Enkel och pålitlig applikation för en rad olika fall
• Enhetligt uppträdande hos den strukturella komponenten
• Tillförlitlig överföring av skjuvkrafterna även om bindningsytan är sprucken
• Flera olika typer av applikationer
• Minskar kraven på infästningens längd

Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Lösning enligt Eurocode 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Hiltis konstruktionslösning

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss