VARFÖR ANVÄNDA EFTERINSTALLERAD ARMERING

Efterinstallerad armering – stark och enkel att använda

Hilti post-installed rebar applications

Om du tänker bygga ut, sammanfoga eller förstärka väggar, plattor, pelare eller balkar kan efterinstallerade armeringssystem vara till hjälp i nya eller befintliga byggnationer, från bostäder till broar.


Vid anslutning av efterinstallerad armering fäster man infästningar och skarvar med en injekteringsmassa, exempelvis Hilti HIT injekteringsmassor.

De är enkla och snabba att använda. Det är bara att borra hål, injektera Hilti HIT kemiska injekteringsmassa och sedan installera stålstängerna.

Och de är minst lika starka som ingjutna förstärkningsstänger, vilket framgår av tester från European Technical Approvals (TR023). Så du kan konstruera efterinstallerad armering i en byggnad och använda samma principer som för vilken förstärkt betongkonstruktion som helst.

EFTERINSTALLERAD ARMERING OCH HILTIS SAFESET-SYSTEM

Hilti safe set system for safe anchor installation

System för efterinstallerad armering är också:
• mycket flexibla
• praktiska för många olika typer av applikationer
• och kan användas i grunda betongskikt.

Hiltis SafeSet™-system hjälper till att snabba upp installationen av efterinstallerad armering. Hilti SafeSet™ suger upp damm under borrning, minimerar mängden damm och undanröjer behovet av manuell rengöring av borrhålen.

 Mer information om Hiltis SafeSet-system

 

Hur Hilti SafeSet underlättar vid efterinstallerad armering

alt text

EFTERINSTALLERAD ARMERING – VI HJÄLPER DIG IGENOM HELA PROCESSEN

Hilti PROFIS Rebar design software

Vi kan hjälpa dig från det att du påbörjar konstruktionen och leverera tekniken som får det att fungera.

Programvaran PROFIS Armering hjälper till att planera den virtuella konstruktionen.
Om du behöver hjälp har vi experter över hela världen som kan hjälpa dig att hitta lösningar under hela konstruktionsprocessen.

Vi har också många års erfarenhet av forskning och arbete ute på byggarbetsplatserna. Och vi har arbetat med efterinstallerad armering på några av de mest krävande byggprojekten runt om i världen. Vi har till och med hjälpt till att restaurera den berömda Fontana di Trevi-fontänen i Rom – med vår metod för efterinstallerad armering.

Hilti post-installed rebar typical applications
SE TYPISKA APPLIKATIONER Mer information
Hilti post installed rebar HIT-RE 500
ÖPPNA KONSTRUKTIONSCENTER FÖR ARMERING Mer information
Hilti jobsite reference post-installed rebar WU Vienna
FÅ EN INBLICK MED EXEMPEL FRÅN ARBETSPLATSER Mer information

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss