Helhetslösningar för byggarbetsflöden

Tror du fortfarande att BIM bara är till för medarbetare som arbetar med dimensionering? Tänk om.

Högteknologiska byggmetoder är inte bara en modefluga. De är nyckeln till att kunna klara sig med knappa resurser. Tack vare BIM-dimensioneringstjänster och digitaliserade byggverktyg kan alla som arbetar med projektering, byggarbeten eller anläggningshantering uppgradera till extremt effektiva helhetslösningar för arbetsflödena. Läs nedan om vanliga fall där produktiviteten har förbättrats tack vare helhetslösningar - före, under och efter byggarbetet.

Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

Fördelar med helhetslösningar

Under dimensioneringsfasen

 • Värdeskapande
 • Kollisionskontroller
 • Multidisciplinär samordning
 

Under byggfasen

 • Förfabricering
 • Transparent logistik
 • BIM-to-Field
 • Digitaliserad dokumentering/utvärdering
 

Under byggarbetet

 • Driftsberedskap
 • Underhållsstyrning
 • Field-to-BIM som byggd dokumentering
 • Driftsoptimering
 
50 %

max.
materialkostnadsbesparing

50 %

max.
sparad byggarbetstid

0 x

ingenjörsbeslut på arbetsplatsen
tack vare avancerad planering

4-6 veckor

potential
arbetsbesparing

Dimensioneringsfas

Optimera din projektering med BIM och planering för helhestslösningar

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Installationslösningar för olika branscher - för lägre materialkostnader och snabbare installation

Med BIM planeras alla installationslösningarna centralt innan byggnadsarbetet påbörjas, vilket gör att stöd för flera olika branscher är en uppnåbar verklighet.  Du sparar material, undviker improviserade lösningar ute på arbetsplatsen och förkortar byggarbetstiden.

 
Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Värdeskapande - för säkrare och mer effektiva byggnader

Berätta för oss vad ditt projekt kräver, så dimensionerar vi för det. Om till exempel standardisering, flexibilitet eller modularitet är av högsta prioritet för dig, så kommer vi att leverera ett förslag som är optimerat speciellt för detta.

 
BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Kollisionskontroll för installationslösningar - för att undvika improviserade lösningar på arbetsplatsen

Du vet var kollisionerna uppstår innan arbetet påbörjas ute på arbetsplatsen, vilket gör att du undviker ad hoc-lösningar. BIMs 3D-visualiseringar det-du-ser-är-det-du-får gör det enklare att ta fram optimala dimensioneringar - långt innan byggarbetet påbörjas.

 
Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Field-to-BIM-modellskapande – för tillförlitlig dokumentering

Särskilt när du arbetar på gamla, befintliga byggnader kan tillgången på information vara dålig ibland. Field-to-BIM-skanningsenheter kan skapa detaljerade modeller med bland annat väggar, betongplattor, armeringar och vissa installationselement. Du kan känna dig helt lugn och behöver inte oroa dig för att din lösning inte ska stämma med verkligheten.

 

Byggnadsfas

Hur BIM får dina arbetsplatser att hålla tidsramarna

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Sammansättning av kit, kapningar och förmontering - spara tid och arbete

Med en detaljerad BIM-modell öppnas dörrarna till förfabricering. Beställningsdokument kan exporteras med bara ett par klick så att du slipper förbereda sammansättning av kit, kapning och förmontering manuellt. Montering på arbetsplatsen kan undvikas, vilket minskar avfallet, sparar tid och minskar utrymmet för felaktigheter.

 
Se video
Construction site logistics simplified by BIM and E2E workflows

Avancerad logistik - du vet alltid när och var

Spårning från dimensionering över fabricering till arbetsplats blir mycket mer exakt efter att du bytt till arbetsflöden baserade på digitaliserade helhetslösningar. Du kan vara säker på att rätt material levereras till rätt arbetsplats i rätt tid.

 
Se video
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

BIM-to-Field – snabb layout av arbetsplatsen

I praktiken betyder BIM-to-Field vägledd positionering av borrpunkter och ingjutningskomponenter, till exempel ankarskenor och brandskyddshylsor. Avancerade layoutverktyg kan läsa dina BIM-filer direkt och använda en inbyggd laser för att lokalisera punkter från modellen i verkligheten. Ingjutna lösningar ökar produktviteten avsevärt genom att spara arbete, införa flexibla efterinstallationslösningar och ta bort vissa arbetsmoment.

 
Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Utvärdering - bevisa omedelbart att du har byggt enligt specifikationerna

I en helhetslösningsprocess är BIM-modellen den enda sanningskällan. Det är enklare att integrera utvärderingsprocesser: BIM visar vad du ska installera var och det relaterade beviset kan kopplas till modellen för enklare dokumentering. Verktyg som slagskruvdragare med Adapative Torque-modul eller programvara som Firestop Documentation Manager sparar utvärderingsinformation automatiskt under installationen. 

 
Se video

Driftsfas

Fördelar med BIM vid styrning av byggnadsarbeten

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Field-to-BIM – för exakt och fullständig "som byggd"-dokumentering

You don’t waste any time searching for how something was installed, or what to re-order. Laser scanning equipment and advanced layout tools can be used to provide you with precise and detailed as-built 2D and 3D drawings. 

 
Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Validering och färdig för driftsättning

Alla som ansvarar för att en fastighets säkerhetssystem blir godkänt vid en besiktning vet hur mycket pappersarbete detta innebär. Med laserskanningsutrustning och BIM-baserad dokumentation kan du känna dig lugn och vara säker på att din "som byggd"-dokumentation kommer att vara till stor hjälp under fastighetens hela livslängd.

 
BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Utvecklad för smidig drift

Genom att tidigt i projektet inleda ett samarbete med Hilti kan driftskrav införas i dimensioneringen. De förslag som du får är redan optimerade för hela livscykeln, särskilt den effektiva förvaltningen av obebodda fastigheter. 

 

BIM dimensioneringstjänster för arbetsbyggnader

Särskilt när det gäller eftermontering, modifiering och uppgradering av dina byggtjänster kan du använda BIM för att förhindra kollisioner, oekonomisk överbeställning av stödsystem och för att spara tid. Om du inte har nödvändig BIM-expertis i företaget kan du lägga ut arbetet på Hilti. Specialutbildade BIM-team på Hilti kan hjälpa dig att utnyttja alla fördelar med digitaliserade helhetslösningar, från förbättrat samarbete till lägre materialkostnader.

Expertstöd erhålls via fyra primära tjänster:

 
Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Ramverk

Sätt upp en tydlig startpunkt och dela upp projektet i konceptuella men optimerade lösningar.

Erbjudanden:

 • Projekt uppdelade i enskilda applikationer
 • Optimerat dimensioneringsschema för installationslösningar
 • Erbjudande om Hilti-tjänster för dimensioneringstjänster
Beskrivning av BIM-ramavtal
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Dimensionering

Utveckla koncept till färdiga lösningar som definieras av beräkningsrapporter.

Erbjudanden: 

 • Dimensionerade installationslösningar ("standard") optimerade för högrepetition och/eller komplexa fall
 • Beräkningsrapporter
 • Enskilda rapporter över kollisioner och undantag.
 
Beskrivning av BIM Design Core-tjänster Beskrivning av BIM Design Specific-tjänster
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-modellering

Lägg till dimensioneringslösningarna direkt in i din BIM-modell och rapportera eventuella problem som kanske måste dimensioneras på nytt.

Erbjudanden:

 • Installationslösningar som lagts till BIM-modell
 • Rapport över undantag (problem)
 
Beskrivning av BIM-modellering
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Ritningar och materialförteckning

För en smidig överföring av dimensioneringen från kontoret till byggplatsen.

Erbjudanden:

 • Beställningsdokument
 • Översiktsritningar
 • BIM-to-Field-data
 • Materialförteckning
 • Förslag på tjänster för kapning, sammansättning av kit och förmontering
 
Ritningar och materialförteckning - leveranstjänster

Avancerad byggutrustning för att spara tid och arbete

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Brandskyddande ingjutningshylsor

Tänk på ingjutna enheter som box-out-formsättningshylsor och passivt brandskydd för genomträngning av kablar och/eller rör i en och samma enhet Du kan ta med detta i dina BIM-modeller. Hiltis ingjutningshylsor sparar mycket arbete och kräver ingen långsam och svårinspekterad tätning med brandskyddsskum eller brandskyddsskiva. 

 
Konfigurera och köp ingjutna brandskydd Ladda ner Revit®-familjen
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Avancerade layoutverktyg

Hilti's senaste webblayoutverktyg läser dina BIM-filer direkt – inga manuella ritningsförberedelser eller punktval är nödvändiga. Uppgradering till dessa digitaliserade verktyg gör att layout av arbetsplatser kan göras snabbare och av en enda person.

 
High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Adaptive Torque-system

When fitted with the AT module, compatible impact wrenches can automatically torque and re-torque anchors in compliance with approvals. After you scan the barcode on the anchor packaging, the tool uses torque presets and sensors to avoid over- or under-installation.

 
Godkända infästningar ännu snabbare

TA KONTAKT MED HILTI

Använd högteknologiska lösningar från Hilti för förvaltning av anläggningen som ingången till en mer

Även om du är en van BIM-användare så går utvecklingen så snabbt att nya möjligheter att förenkla underhåll, besiktning och administration dyker upp nästan varje dag. För att vara säker att ditt företag inte missar några möjligheter när byggbranschen snabbt digitaliseras och automatiseras ska du kontakta närmaste Hilti BIM-specialist.

 

Dela