Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

HILTI BIM-TJÄNSTER

BIM (Building Information Modelling) är en allmän trend på dagens byggarbetsmarknad och som påverkar hur projekt planeras, dimensioneras och genomförs. Att erbjuda BIM-tjänster innebär inte bara att ha BIM-objekt tillgängliga för nerladdning, utan att ha förmågan att samarbeta med våra kunder i en digital miljö.

För att hjälpa till vid planering och utformning av Hilti-lösningar har vi lanserat en rad BIM-tjänster, som gör att vi kan leverera information om avancerade digitala konstruktionslösningar som backas upp av standardiserad dokumentation, till exempel vår BIM Execution Plan.

Fråga en ingenjör

Fyra nya BIM-tjänster

BIM Design Framework
Ramverk för dimensionering

Med ramverk för dimensionering kan våra erfarna ingenjörer ta dina tvådimensionella ritningar eller 3D BIM-modell och ge dig ett antal beräkningar med Revit och IFC-filer för typiska applikationer och ta fram BoM (artikelnummerlista) för de applikationer som utgör huvuddelen av ditt projekt. Se beskrivning av ramverk för dimensionering där du hittar mer information eller fyll i formuläret om projektbegäran längst ner på den här sidan.

Mer information
BIM BIM Modelling
BIM-modellering

När ramverket för dimensionering har levererats till dig från Hiltis Engineering Competence Centre kan våra Revit-modellerare fylla i data i din Revit-modell eller en länkad Revit-model – Detta utförs och levereras tillbaka till dig i det Revit-format som du önskar.

Mer information
BIM Design & Calculation Service
Modellering och dimensionering

Vid sidan om ramverk för dimensionering finns det vissa applikationer som kräver en mer avancerad nivå när det gäller beräkningar, konstruktions- och teknikbedömningar, komplicerade GRID-system, ledningar som är motståndskraftiga mot påverkan av värmeexpansion och tekniska bedömningar av brandskyddade genomföringar som inte motsvarar standard. Med hjälp av modellerings- och dimensioneringstjänsten analyserar vårt Engineering Competence Centre din applikation från dina 2D- och/eller 3D-ritningar för att hitta rätt lösning för dig. Det som du får som resultat av denna tjänsten är detaljerade beräkningar, BoM (Artikelnummerlista), Revit- och IFC-fil för den typisk applikation. När tjänsten har levererats kan du också be om ytterligare en BIM-modelleringstjänst av oss för att implementera in dessa lösningar i din Revit-modell eller länkade modell.

Mer information
BIM Shop & Overview Drawings
Beställningsdokument och översiktsritningar

När dina önskemål beträffande dimensionering och modellering har uppfyllts är det dags att förbereda ritningarna för konstruktionen och montageritningar. För varje applikation erhåller du en konstruktionsritning i form av en PDF för respektive Hilti-lösning med uppgifter om dimensioner, komponenter och tillhörande tekniska data.

Mer information

*Ramverk för dimensionering är grundförutsättning för att leverera övriga BIM-tjänster

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss