PROVDRAGNING AV ARMERING OCH INFÄSTNINGAR PÅ PLATS

Hiltis tester av efterinstallerad armering och infästningar på plats

Hilti onsite testing

Du behöver göra ett test av armering och infästningar på plats om du är osäker på grundmaterialets lastkapacitet.

.Detta gäller grundmaterial som inte omfattas av riktlinjer i ETA eller av Hiltis tekniska data – till exempel när grundmaterialet är åldrat eller om betong och sten har skadats.

Vid provdragning på plats beräknas konstruktionens hållfasthet och bärkraft och du kan bestämma vilket infästningssystem som är rätt för projektet.

Provdragning på plats kan utföras med ett förstörande utdragstest eller icke förstörande kontrollbelastningstest.

NÄR GÖRS PROVDRAGNING PÅ PLATS

Provdragning på plats kan göras under konstruktionsfasen och efter installationen av infästningssystemet.

Hilti HAT 30 anchor tester

Provdragning på plats under konstruktionsfasen

Under konstruktionsfasen – fastställ grundmaterialets hållfasthet och vilket infästningssystem som ska användas.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Provdragning på plats efter installation

Efter att infästningssystemet har installerats kan man behöva fastställa dess kvalitet och säkerhet.  Detta kan göras av fastighetsägaren för att kontrollera överensstämmelse med lokala riktlinjer

VAD FÅR JAG EFTER PROVDRAGNING PÅ PLATS

Hilti onsite testing report

Vi ger dig en detaljerad, skriftlig testrapport och utvärderingsrapport med tekniska data från testet.

Andra fördelar med testning på plats:

  • Förvissa dig om att en konstruktion har förväntad hållfasthet, kvalitet och säkerhet.
  • Fastställ hållfasthet hos ett okänt grundmaterial eller grundmaterial som skiljer sig från det ursprungliga godkännandedokumentet.
  • Kontrollera kvalitet och säkerhet hos efterinstallerad armering och infästningssystem genom att testa en del av installationen.

 

VEM GÖR HILTIS TESTNING PÅ PLATS

Vår provdragning på plats görs alltid av våra certificerade ingenjörer eller säljare.

Vi arbetar tillsammans med dig ute på arbetsplatsen och använder korrekt och kalibrerad utrustning för garanterat tillförlitliga resultat.

Vi anpassar vår provdragning på plats så att den överensstämmer med dina krav.

PROVDRAGNING PÅ PLATS – ÖVERSIKT

  • Användningsområde: Testning av infästningar och armering på plats
  • Vem gör det: Specialutbildade och certifierade Hilti-team
  • Vad gör vi: Testar armering och infästningssystem på plats med skriftlig test- och utvärderingsrapport
  • Vem görs det för:Byggnadsingenjörer, konstruktörer, platschefer, besiktningsmän
  • Pris: Baserat på den tid det tar att göra testetApplication: Onsite testing of anchor and rebar

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss