HUR MAN UTFORMAR ANKARSKENOR

Hilti PROFIS Anchor Channel

Hilti PROFIS Anchor Channel software

Få tillgång till Hiltis expertkunskaper om ankarskenor när du konstruerar fasader, hisschakt och andra applikationer där ankarskenor används.

Konstruktionsprogrammet Hilti PROFIS Anchor Channel bygger på flera olika konstruktionsmetoder. Internationella byggregler som ACI, EOTA, CEN, SA-TS101 ingår i programmet, såväl som Hiltis egna konstruktionsmetoder som bygger på över 60 års expertkunskaper inom infästning och forskning.

Hilti PROFIS Anchor Channel hjälper dig att spara tid:

• Hitta rätt lösning snabbare med hjälp av den geometriska justeringsfunktionen som finns i Hilti PROFIS Anchor Channel

• Optimeringsfunktioner hjälper dig att hitta rätt lösning för din applikation.

• Du kan också lägga till egna mallar med hjälp av den skräddarsydda geometrifunktionen

Hilti PROFIS Anchor Channel används över hela världen och har använts för att konstruera viktiga, bärande delar i stora byggprojekt och skyskrapor i Hongkong, Kina, Mellanöstern och USA.

Om du behöver hjälp erbjuder vi också support från Hiltis lokala team.

Om du arbetar med ett extra komplicerat eller innovativt byggprojekt kan våra globala ingenjörer hjälpa dig. De kan tänka igenom olika aspekter av projektet tillsammans med dig och ge råd om säker användning av Hiltis ankarskenor och lösningar.

TILLGÅNG TILL HILTI PROFIS ANCHOR CHANNEL

Du kan kostnadsfritt få tillgång till Hilti PROFIS Anchor Channel här på Hilti Online. Det är bara att registrera sig eller logga in.

HILTIS TEKNISKA TJÄNSTER

Om du behöver hjälp med en konstruktion kan våra kunniga Hilti-ingenjörer utforma ett ankarskensystem åt dig. Kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

alt text
Hilti BIM/CAD library
HILTIS BIM/CAD-BIBLIOTEK Mer information

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss