HILTI PLUG-IN FÖR SMART™3D OCH PDMS™

Förenkla din 3D projektering för installationsystem

Hilti MEP Supports Button software

Hilti har plug-in för konstruktion och planering av rör, kabelstegar och ventilation i stora industriprojekt för Smart™3D och PDMS™.

Öka samarbete i ditt team, tillåt projektmedlemmar att få tillgång till konstruktionslösningar, materiallister, virtuell granskning och krockkontroller i projekteringen.

Detta minskar risken för ändringar ute på projektet.

Funktioner med Hilti PLUG-IN för SMART™3D och PDMS™

Synka arbetsprocessen i teamet

PLUG-IN för Smart™3D och PDMS™ hjälper dig med kontruktion, planering, dela information och data med projektmedlemmar.

Konstruktion

  • Hitta rätt lösning - Hittar Hiltiprodukter som möter dina fastställda krav för konstruktionen.
  • Säker – Vårt PLUG-IN baseras på många års expertis och forskning inom Hilti. Integrerat finns även användarinstruktioner för våra produkter för att säkerställa att de används på rätt sätt.
  • Skapar automatisk materiallistor och specificerade ritningar.

Planering

  • Som inköpare har du koll på materialet som används i projekten.
  • Förenklar inköpen med automatiska materiallistor.

Installation

  • Få fullständiga ritningar för montaget - Tydlighet om vad som ska installeras och på vilken plats.

PLUG-IN FÖR NEDLADDNING

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela