Hiltis dammreduceringssystem för bilningshammare

SÅ HÄR ARBETAR DU NÄRA NOG DAMMFRITT MED HILTIS BILNINGSHAMMARE

Hiltis dammreduceringssystem (DRS) hjälper till att ta hand om farligt fint damm

SKADLIGT DAMM

Storleken är viktig när det gäller damm. Medan större partiklar filtreras bort av mun och näsa kan mycket fint damm tränga ner i luftvägarna och ända ner i lungorna.

Kvartsdamm som frigörs vid bilning av betong är mycket farligt – omfattande exponering kan leda till den obotliga lungsjukdomen silikos.

Den goda nyheten är att vi har lösningen. Du kan se till att hålla medarbetarna skyddade och säkerställa att ni uppfyller de bestämmelser som rör damm på arbetsplatsen genom att använda dammreduceringssystemet TE DRS-B tillsammans med våra bilningshammare. Att minska mängden damm på arbetsplatsen hjälper till att förbättra produktiviteten och minska slitaget på både verktyg och förbrukningsmaterial.
 

KOMPLETT system

Please enter alternative text here (optional)

Vårt dammreduceringssystem (DRS) är mycket effektivt och tar bort upp till 98% av det farliga, inandningsbara dammet redan vid källan och är alltså perfekt för arbeten inomhus. Resultatet: en nära nog dammfri arbetsplats.

Alla systemkomponenter passar perfekt samman för att ge maximal reducering av damm. Dammreduceringsenheten monteras vid chucken och kan enkelt matchas till den typ av bilning som ska utföras.

MED FOKUS PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi vet att ni fokuserar på hälsa och säkerhet – det är ett åtagande som vi delar. Vi har lagt många, många år på forskning kring reducering av damm utveckling av innovativa lösningar.

Bestämmelserna när det gäller damm, både nationella och internationella, är utformade för att skydda medarbetarna från att överexponeras för skadliga nivåer av dammkoncentration. Hilti dammreduceringssystem (DRS) hjälper er att uppfylla bestämmelserna. Det viktigaste av allt är att det bidrar till din och medarbetarnas säkerhet.

bilningshammare för alla användningsområden

Loading
Vibration: reducera exponeringen med AVR-teknik

Vibration: reducera exponeringen med AVR-teknik

Mer information
What's New

Senaste nytt

Ta en titt på våra färskaste produkter och tjänster.

Mer information

Dela