SIW 6AT-A22 with adaptive torque

DAGS ATT LÄGGA UNDAN MOMENTNYCKELN

Få ETA-certifiering för expander i betong tack vare Adaptive Torque System

För löst eller hårt åtdragna infästningar hör till de vanligaste orsakerna till underkända byggplatsinspektioner.

Oberoende studier har visat att dåliga byggprocedurer hör till de vanligaste orsakerna bakom konstruktionsdefekter, och American Construction Inspector Association har visat att för hårt och löst åtdragna ankare är den den näst vanligaste orsaken till underkända byggplatsinspektioner.

Och kanske är detta inte konstigt, eftersom de tillgängliga verktygen inte tillgodoser dagens behov. För att installera ett ankare på rätt sätt måste man välja mellan en långsam och oprecis momentnyckel, en otymplig momentstyrd hylsnyckel eller en slagmutterdragare som låter produktiviteten öka på bekostnad av säkerhet och pålitlighet.

Med Hiltis nya Adaptive Torque-system (AT) behöver du inte längre kompromissa.


AT-systemet består av tre komponenter:

  • Batteridriven SIW 6AT-A22-mutterdragare: den ser ut och fungerar som den föregående batteridrivna Hilti SIW 22-A-mutterdragaren, men är utrustad med intelligent elektronik, ett mer robust städ och smalare nos som når längre in i trånga utrymmen.
  • SI-AT-A22 AT-modul: ett litet och mycket lätt gränssnitt som ryms mellan mutterdragaren och batteriet. Det hämtar livedata från SIW 6AT-A22 för att identifiera när ett ankare har installerats på rätt sätt.
  • Dokumentationsprogramvara: Ser till att AT-modulens jobbhistorik kan föras över till en dator och användas för att skapa ett detaljerat installationscertifikat.

AT-förberedda verktyg är utrustade med de givare och programvaror som krävs för att identifiera om ett ankare har dragits åt i enlighet med ETA-kraven. Operatören anger helt enkelt vilket ankare som används – genom att skanna rutan med AT-modulens integrerade streckkodsläsare – och så gör verktyget resten. Efteråt kan verktyget anslutas till en dator för att omedelbart generera en installationsrapport som ger inspektörer och konstruktörer garanti att arbetet genomförts på specificerat sätt.

Godkända infästningar, varje gång

Godkända infästningar, varje gång

Enkel, snabb, effektiv

Välj ditt ankare

Välj ditt ankare

Använd AT-modulens inbyggda skanner för att läsa av streckkoden på din expanderförpackning. Mutterdragaren SIW 6AT-A22 justerar sedan momentinställningarna för att tillgodose aktuella certifieringskrav. Tryck på låsknappen för att bekräfta ditt val och fortsätt med arbetet.

Tryck på utlösaren

Tryck på utlösaren

Med mutterdragaren SIW 6AT-A22 är allt du behöver göra att trycka på knappen och låta verktyget gör arbetet. Så fort SI-AT-modulen lyser grönt vet du att expansionsankaret har dragits åt med exakt rätt moment för att uppfylla ETA-kraven.

Justera och dra om

Justera och dra om

Givare på SIW 6AT-A22 känner av om ett ankare har lossnat och kommer att använda rätt moment när du efterdrar så att du vet att ankaret sitter som det ska. Med AT-systemet kan du justera och efterdra upp till tre gånger.

Generera enkelt din installationsrapport

Generera enkelt din installationsrapport

Fullständigt ansvarstagande har aldrig varit enklare: Anslut bara AT-modulen till en dator med en USB-standardkabel, så laddar AT-dokumentationsprogrammet ned arbetsdata som lagras i AT-modulen, som i sin tur används för att skapa en installationsrapport.

Rapporten redovisar alla produkter som använts, urvalsmetoden (skanning eller manuell) och datum och tid för slutförande.     

Ur konstruktörsperspektiv bevisar denna rapport att ankarna har installerats på rätt sätt och uppfyller kraven för certifiering. Ur installatörens perspektiv ger detta möjlighet att klara av inspektionerna utan krångel och oro.

Minimera installationsfel

Minimera installationsfel

Förändring uppmuntras

Förändring uppmuntras

Mutterdragaren SIW 6AT-A22 är tillräckligt intelligent för att kunna detektera om ett ankare dragits åt och sedan lossats igen, en funktion som är användbar när intilliggande infästningar ska efterdras eller riktas upp, till exempel på räcken eller fönster.

I denna process använder SI-AT-A22 en algoritm som utvecklats ur över 10 000 tester för att efterdra ankaret utan risk för att för högt moment appliceras. När detta är gjort ger SI-AT-A22 en visuell indikation till operatören med en blinkade gul lampa, en avisering och en ljudsignal.

Säkerhet. Produktivitet. Godkännande

Säkerhet. Produktivitet. Godkännande

SafeSet är Hiltis beprövade metod för kontinuerligt godkänd infästning med oslagbar snabbhet.

SIW 6AT-A22 tillsammans med AT-modulen tillgodoser alla SafeSet-kriterier eftersom de sparar tid och minskar kostnader, samtidigt som den mänskliga faktorn elimineras som felkälla vid installation.  

Profis Anchor

Upptäck hur Profis-programvara kan hjälpa dig

PROFIS-programvarusortimentet hjälper dig att konstruera ankarinfästningar för seismiska applikationer, utmattningsbelastning eller dynamisk belastning.

Läs mer
Utforma ditt eget batteridrivna system med Make It Fit

Utforma ditt eget batteridrivna system med Make It Fit

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Mer information

Nyheter

Kolla in våra senaste produkter och tjänster.

Mer information

Dela