On!Track uppdateringar

Vi uppdaterar ON!Track på regelbunden basis, både webb- och mobilapplikationen. Detta för att kontinuerligt förbättra användarvänligheten och addera nya funktioner.

Version

  Uppdatering 

  Datum 

  Information

3.4 web-applikationen och mobilappen Patch Feb-20

Redigering av flera inventarier samtidigt - Med ON!Track v3.4, kan kunder redigera vissa fält på inventarier, allmänna inventarier och förbrukning i bulk

Buggfixar:
Förbättrad systemstabilitet och kontroll
Förbättrad prestanda i mobilappen för kunder med stort antal inventarier
Snabbare och mer stabil prestanda vid uppdatering av kartan för Bluetooth-taggarna
Förbättrad prestanda av kartuppdatering vid registrering av inventarier med Bluetooth
Förbättringar kring uppdatering av kartan för Bluetooth-taggarna
Förbättrad kvalite av logfiler på användarens enhet
Förbättad kvalite och upplevelse mellan iOS och Android
PDFer som inte öppnar sig i appen (iOS) är löst med en workaround
Förbättrat system för att ej skicka ut påminnelser via email där inventarien är inaktiv
Förbättrat format för PDF-utskick där texten blir förvrängd (t.ex att texten överlappar annan text)
Förbättring vid överföring i samband med scanning av samma inventarie flera gånger (medför en skillnad i antal inventarier)

3.3 web-applikationen och mobilappen Patch Oktober 2019
 • Förbättringar av funktionen "bekräfta leverans" vid överföring av inventarier. Läs mer i artikeln här.
 • Buggfixar och förbättringar
3.2.7 mobilappen Patch Juli 2019 Ökat antalet streckkodstyper som stöds av den nya skanningstekniken, vilket gör att ni kan skanna mycket snabbare, med längre avstånd, från olika vinklar och i olika ljusförhållanden.
3.2.5 mobilappen Patch Juni 2019

Höjdpunkter i version 3.2.5 av Hilti ON!Track:

Förbättringar i mobilappen:

 • Vi har en ny teknologi som kommer att göra ert arbete med ON!Track mycket effektivare. Det gör att du kan skanna
  ON!Track-etiketterna mycket snabbare, med längre avstånd och från olika vinklar. Vi har även tagit i beaktande de olika
  ljusförhållanden ni har på en arbetsplats, i containers och på lagret. Skanningen kommer nu att vara möjlig på platser där
  det tidigare var en stor utmaning. Från och med nu kommer ni att märka en enorm förbättring när ni överför och identifierar
  inventarier.
 • Vid överföring kommer “Till platsen” nu vara ett obligatoriskt fält. När man ändrar Till-plats så
  uppdateras “Till anställd”-fältet automatiskt med den som är platsansvarig för den nyvalda platsen. Ni kan
  fortfarande ändra ansvarig anställd manuellt.

 

BUGGFIXAR: 

 • Datumsorteringen av överföringshistoriken i sidopanelen är nu fixad
 • Vi har återinfört kolumnen för minsta lagernivå i kolumnväljaren
 • Förbättrat prestandan när man ska redigera kvantitet när man överför till/från hundratals olika platser i mobilappen.
 • Bakgrundsskanningen för spårning med Bluetooth uppdaterar nu positionen var inventarien senast sågs
 • Vi har förbättrat spårning med Bluetooth för fler olika telefonmodeller
 • Ibland visades samma inventarie två gånger i en lista. Detta är nu fixat.
 • Felmeddelanden har gjorts mer förståeliga

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i 3.2.5-versionen finns på Hiltis webbplats här.

3.2 web-applikationen och mobilappen Stor uppdatering April 2019

Höjdpunkter i version 3.2 av Hilti ON!Track:

MOBIL: 

 • Startsidan uppdaterad
 • En ny förfråganfunktion  
 • Funktionen Lägg till i överföringar har uppdaterats  
 • Funktionen Redigera inventarieinformation har uppdaterats 
 • Funktionen Lägg till objekt med streckkodsläsare har uppdaterats 
 • Meddelanden om misslyckad bilduppladdning har lagts till 
 • Fält för aktivitetskod har lagts till i överföring

 

WEBB:

 • Räkneverk för markerade inventarier har lagts till 
 • Automatisk följesedel via e-post har lagts till 
 • Redigering av lagerplatser för förbrukningsvaror samt påverkan på arkivplatser har lagts till

 

SPÅRNING MED BLUETOOTH:

 •  Ny kolumn ”BLE SÅGS SENAST” har lagts till i systemet

 

BUGGFIXAR: 

 • Fler än 20 buggfixar för att förbättra prestandan hos ON!Track.

 

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i 3.2-versionen finns på Hiltis webbplats här.

3.1.5 mobilappen Patch Januari 2019
 • OS-support och buggfixar
3.1 web-applikationen och mobilappen Stor uppdatering      December 2018

Höjdpunkter i den nya versionen av Hilti ON Track 3.1: 

 • Överföringskö: Du kan hantera alla pågående och misslyckade överföringar i den nya funktionen för överföringskö. Du kan redigera dessa föremål och antingen skicka dem igen eller ta bort dem från kön. 
 • Välj förbrukningsvaror och allmänna inventarier från flera platser: Du kan nu kontrollera “kvantitet” och “från-plats“ (inklusive att välja från flera platser).  
 • Överföringsfel: Du har nu möjlighet att se orsakerna till misslyckade överföringar och åtgärder som rör dem. 
 • Information om nästa planerade servicetillfälle är nu lättare att hitta: Du kan se nästa planerade servicetillfälle i sidopanelen för upp till 25 servicar. 
 • Överföring av förbrukningsvaror/allmänna inventarier:: Vid överföring av allmänna inventarier eller förbrukningsvaror är fältet för användarens plats förifylld med användarens platsDessutom kan du också välja om du vill att funktionen bekräfta leverans ska användas eller ej.  
 • Olika buggfixar: Fler än 20 buggfixar för att förbättra prestandan hos ON!Track.

 

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i 3.1-versionen finner du här

3.0 web-applikationen och mobilappen
Stor uppdatering
Juni 2018

Höjdpunkter för Hilti ON!Track version 3.0:

 • Överföra förbrukningsvaror/råvaror: För att förbättra insynen och för bättre användbarhet vid bekräftelse av leverans på mobilen visas nu från-plats och kvantitet.
 • Begära en verktygsreparation: Välj ditt verktyg från ON!Track och klicka på “hylsnyckel-knappen” för att begära en reparation via Hilti Online.
 • Kategori- och ID-hantering: Ny design på avsnittet Inventarieinformation för ökad användbarhet och insyn.
 • Påminnelser: Vi har gjort om hur olika påminnelser genereras för att förbättra och öka deras pålitlighet.
 • Servicemallar: Uppdatering av serviceintervaller på mallnivå uppdaterar nu alla inventarieserviceintervall som kopplats till servicen.

 

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i version 3.0 här.

2.9 web-applikationen och mobilappen
Stor uppdatering
Mars 2018

Några av Hilti ON!Track 2.9 versionens höjdpunkter är:

 •  Användarvänliga namn till förbrukningsvaror: Nu kan du ge användarvänliga namn till dina förbrukningsvaror!
 •  Redigera servicehistorik: Redigera historik av service och kalibreringar för ditt verktyg när som helst så att du kan följa upp det korrekt! 
 •  Bifoga bilagor till inventariemallar: Lägg till bilagor som bruksanvisningar eller certifikat till Inventariemallar. Så får alla nya verktyg av detta slag dem som bilaga när du lägger till verktygen!
 •  Inventariebeskrivning vid överföringar: Se beskrivningen för ditt verktyg när du överför det!

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i version 2.9 här.

2.8 web-applikationen och mobilappen  Stor uppdatering Okt 2017

Några av Hilti ON!Track 2.8 versionens höjdpunkter är:

        •   Enkelt att lägga till och avsluta servicar från mobilen: Du kan nu enkelt lägga till och avsluta servicar för dina inventarier på mobilappen samt inkludera uppladdade servicebilagor.
        •   Visa och ladda ned inventariebilagor på mobilappen: Du kan med mobilappen ladda ner dokument så som manualer eller instruktioner tillhörande er utrustning.  
        •   Lägg till bilagor till certifikat för anställd: Certifikat kan förnyas, ha bilagor och ha den fullständiga historiken synlig på webben.
        •   Utöver detta kommer flera mindre förbättringar så som: Bilder på anställda, förbättrat format för service, rensa påminnelser på översiktssidan, förbättrad överföringshistorik och ångra överföringar.

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i version 2.8 här.

2.7 webb och mobilapp
Patch
Juli 2017
 • Förbättrade rapporter
 • Mindre buggfixar och förbättringar
2.6 webb och mobilapp
 Stor uppdatering
Juni 2017
 • En helt omdesignad rapporteringssektion i webbapplikationen för en snabbare, enklare och effektivare rapportering.
 • Olika personliga vyer av inventarier kan sparas som favoriter för att snabbare ändra vad och vilken information som skall visas. 
 • Utökad serviceinfo visas samt att det är möjligt att stänga servicar direkt på mobilappen.
 • Inloggningsuppgifterna i mobilappen sparas så att inloggning inte krävs varje gång On!Track-appen öppnas.
 • Samt flertalet förbättringar och korrigeringar. 
2.5 webb och mobilapp
   Stor uppdatering
 Mar 2017
 • Förbättring av svensk översättning
 • Nu är det möjligt för mottagaren att bekräfta leveranser vid en överföring
 • Flera nya funktioner för enklare hantering av platser. 
 • Se genomförda servicar med tillhörande bilagor direkt på mobilappen.Det har blivit enklare att fylla på förbrukningsvaror. Nu går det att välja och fylla på olika förbrukningsvaror i en och samma transaktion
 • Utökad information för Hilti-verktyg i webbappen

 

En mer detaljerad översikt över vilka funktioner och förbättringar som ingår i version 2.5 här.

2.4.0.2 webb

   Patch

 Nov 2016

 • Korrigering av rapporten som genereras efter att en inventering ägt rum samt rapporten för överföring
 • Korrigering av ansvarig anställd vid överföring

2.4.1 mobilapp

   Patch

 Nov 2016

 • Korrigering av rapporten som genereras efter att en inventering ägt rum

2.4  webb och mobilapp

   Mindre uppdatering

 Okt 2016

 • Språk på svenska, danska och finska är nu tillgängligt
 • Ytterligare förbättringar av prestandan och sökfunktioner har genomförts

2.3 webb och mobilapp

   Stor uppdatering

 Aug 2016

 • Kommande underhåll av mjukvaran meddelas nu direkt i ON!Track så att alla användare bättre kan planera för tillgänglighet i systemet
 • Förbättrat sökfunktionen i mobilapplikationen
 • Den senaste manualen för både webb och mobil finns på sidan ”Support & info” i webbapplikationen
 • När ni lägger till en inventarie i mobilen är det nu möjligt att lägga till kommentarer, benämna inventarien med ett eget namn och lägga till det i en inventariegrupp
 • Det har blivit enklare att fylla på förbrukningsvaror. Nu går det att välja och fylla på olika förbrukningsvaror i en och samma transaktion
 • Det finns nu en ruta som kan markeras när streckkodsskanning ska göras för att snabba på processen

Dela