Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Programvarufunktioner

Analysera och modellera dina betongskanningar med ett enda program

Full databehandling från rådata till 3D-modeller, inklusive 2D- och 3D-planvyer eller tvärsnittsbilder. Med PROFIS Detection Office kan du enkelt skapa en korrekt 3D-modell av dolda föremål inom en betongstruktur. Programmet är BIM-redo för att tillhandahålla en mer effektiv, korrekt, kostnadseffektiv och tillförlitlig projektplanering.

Förenkla strukturell analys med visualiseringsverktyg

PROFIS Detection Office stöder dataöverlagring med tre sensorer – radar, EM och Ferroscan – för enkel objektsmålklassificering och djupkalibrering

Kompatibel med programmen BIM, CAD och populära PROFIS Anchor

Stöder export av data i olika format för användning med populära designprogram som AutoCad®, Trimble SketchUp® och många fler. Stöder export av format som: DXF, COLLADA, PLY, X3D, BMP, JPG. Du kan importera X3D-skanningsfiler i PROFIS Anchor för att stödja kollisionsfri expander- och grundplattskonstruktion.

Undvik skada vid borrning eller sågning – till och med innan arbetet påbörjats på byggplatsen

Scanningspositioner kan märkas med byggkoordinater och exporteras för noggrann genomsökning i konstruktionsfiler eller ompositioneras senare på plats med utsättningsutverktyg.

Få alla fakta för mer korrekt anbudsgivning och schemaläggning

Att ha den bästa möjliga strukturella informationen i förväg möjliggör en mer korrekt kommunikation och anbudsgivning. Lättförståeliga strukturella rapporter hjälper dig att undvika oväntade korrigerande arbeten och skador vid borrning, kärnborrning och sågning.

Generera enkelt konstruktionsbedömningsrapporter

Bedömningsrapporter och dokumentation som stödjer dimensionering, förbättringsarbete eller utbyggnad av befintliga strukturer kan exporteras till format som Microsoft Word®, PDF eller HTML.

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

HITTA DOLDA OBJEKT I BETONG

Programvaran Hilti PROFIS Detektering

Hiltis detekteringssystem och programvara gör det möjligt att hitta objekt i metall och andra material utan att du behöver borra, ta hål, såga eller kapa.

Det är ofta svårt att veta vad som finns under ytan av golv, tak och väggar när man är ute och arbetar.

Med Hiltis batteridrivna detekteringssystem och programvara kan du upptäcka vad som finns där utan att behöva fysiskt avlägsna betong och andra grundmaterial.

Se resultatet i realtid med betongskannerns skärm. För mer detaljerad strukturell analys och dokumentation finns programvaran Hilti PROFIS Detektering.

TILLGÅNG TILL HILTI PROFIS DETEKTERING

Du får tillgång till Hilti PROFIS Detektering genom att först registrera dig på Hilti Online.

När du loggat ut får du ett bekräftelsemail och ett mail med aktiveringskod för att installera och aktivera din programvara.

Kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

ANALYSERA MED HILTI PROFIS DETEKTERING

Hilti PROFIS Detection software

Med Hilti PROFIS Detektering kan du:

• Upptäcka var armeringen finns och vilken diameter den har

• Analysera betongskiktets djup, inklusive statiska rapporter

• Upptäcka olika typer av objekt i metall och andra material
till exempel rör, kablar, spänningsförande ledningar i flera lager i 2D och 3D

• Hitta föremål i metall och andra material, till exempel rör, kablar, spänningsförande ledningar

• Integrera borrhålsmarkörer och exportera dem för senare användning på arbetsplatsen

• Integrera med Hilti PROFIS Expander för utformning av infästningar och infästningssystem

• Integrera i en 3D-modell för simulering som underlättar verifikation och konstruktion

Att använda PROFIS Detection

Skanna först arbetsplatsen med:

• Hilti PS 250 Ferroscan, för att hitta armering i betong samt uppskatta armeringens storlek och diameter och betongskiktets djup.

Data kan sedan importeras till Hilti PROFIS Detektering. Detta kan du göra på arbetsplatsen eller inne på kontoret.

Du kan arkivera och exportera skanningsdata och skapa detaljerade rapporter.

VÅRA KONSTRUKTIONSTJÄNSTER

Om du behöver hjälp med en konstruktion kan våra kunniga Hilti-ingenjörer utforma ett infästningssystem åt dig. Kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information