Öka säkerheten på byggarbetsplatsen

Öka säkerheten på byggarbetsplatsen

Konstruera säkrare byggnader och skydda dina anställda

Olyckor i byggbranschen kan medföra allvarliga konsekvenser, både för den enskilde och företaget. Därför går vi ännnu längre än att bara följa regler och föreskrifter.

Vi sätter säkerheten främst när vi utvecklar våra verktyg, programvaror och tjänster. Vi har samlat allt du behöver för att säkra upp hälsan i ditt arbetslag och säkerheten på arbetsplatsen.

Bättre arbetsmiljö

När du är skyddad kan du arbeta säkrare. Våra innovationer inom säkerhet omfattar allt från verktyg med aktiv vibrationsreducering, aktiv vridmomentskontroll till dammreduceringssystem och batteridriven direktinfästning genom BX 3-systemet.

Batteridriven bultning Exoskelett

Säkrare konstruktion

Vill du beräkna infästning för seismiska förhållanden? Behöver du effektiv dokumentation av brandskydds- eller infästningsinstallationer? Våra systemlösningar gör dina byggprojekt säkrare och mer produktiva.

Dimensioneringsprogram Infästningsdokumentation BIM-tjänster Provdragning

Uppfyll kraven

Miljödatabaser, säkerhetsföreskrifter och produktgodkänannden. Det är mycket att hålla koll på och reglerna förändras snabbt vilket kan leda till kostsamma projektförseningar. Här hittar du all dokumentation du behöver.

Våra produkter Nerladdningar

Säkerhetsutbildning och certifiering

Utbildning är nyckeln till förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet. Vi erbjuder utbildning inom generell hälsa & säkerhet, motorkap-och vinkelslipshantering, kemi, kvartsdamm och vibrationer.

Utbildningar

Förenkla efterlevnad

Ett bra inventariehanteringssystem hjälper dig säkerställa att dina projekt uppfyller säkerhetskraven. ON!Track automatiserar och förenklar krav-och regelefterlevnad. 

Kom igång med ON!Track

KRAVEN ÖKAR STÄNDIGT PÅ DAMMHANTERING

Vi har lösningar som hjälper dig att minimera inverkan av damm på dina arbetsplatser

Minska belastningen med EXO-O1 exoskelett för installationsarbeten över huvudhöjd

Minska belastningen med EXO-S

Minska överansträngningsskador för arbeten med uppsträckta armar över brösthöjd med EXO Exoskelett

Dela