Tensile test apparatus for Hilti on-site concrete anchor testing service

Provdragning av infästning på plats

Hilti hjälper dig med saknade hållfasthetsvärden eller kontrollera om infästningar har installerats på ett korrekt sätt

Saknas kombinationen av infästning och grundmaterial i de tekniska handlingar som du använder? Vill du validera och dokumentera infästningarnas installationskvalitet? Hiltis provdragning av infästning är lösningen

Som bygg- och anläggningsingenjör kanske du inte har tillgång till tillräckligt med data för att bestämma hållfastheten för en efterinstallerad infästning för att göra en säker, effektiv och kostnadseffektiv dimensionering. Godkännandehandlingar och tekniska manualer kanske inte omfattar grundmaterialet. Du kommer säkert att stöta på detta när du arbetar med förstärknings- eller restaureringsprojekt i äldre och förmodligen skadad betong eller murverk, men även i natursten eller andra porösa material.

Som projektledare måste du kanske säkerhetstesta efterinstallerade infästningar eller armering för att dokumentera installationens kvalitet för kvalitetsansvarig, projektansvarig eller extern besiktningsman.

I båda dessa fall erbjuder Hilti tjänster för tester av draghållfasthet på plats.

Våra certifierade anställda arbetar tillsammans med dig på arbetsplatsen och ger dig därefter en testrapport som PDF med belastningsvärden.

På begäran kan du erhålla en utvärderingsrapport med beräkning av hållfasthetsvärden eller med en kvalitetsbedömning, båda i enlighet med allmänna riktlinjer.

Provdragning av en eller flera produkter på plats kan, oberoende av orsak, aldrig:

  • Ersätta en godkännandehandling
  • Åsidosätta en redan befintlig godkännandehandling
  • Avgöra vad som är en "bättre" produkt vid en jämförelse
  • Fungera som ersättning för korrekt dimensionering av infästning

Vilka provdragningstester av infästning på plats finns tillgängliga?

On-site masonry/concrete anchor testing equipment with wireless data transfer to a smartphone

Bedömning av lastkapacitet

Om du är ingenjör och måste specificera infästningar kan denna tjänst hjälpa dig att dimensionera infästningen korrekt i sådana fall som inte är standard. Du kan känna dig lugn och trygg över att den infästning du dimensionerat för installation i murverk eller betong kommer att fungera så som du önskar. 
 
Praktiskt när:
 
  • Du måste bedöma lastkapaciteten för en infästning i ett okänt eller osäkert grundmaterial
Test av infästningens hållfasthet i detalj
On-site anchor testing equipment with wireless data transfer to a smartphone being used in a concrete floor slab

Validering av installationskvalitet

Om du är projektledare eller kvalitetsansvarig kan du använda den här tjänsten för att få testdata och dokumentation utan att avbryta arbetet på arbetsplatsen. Testrapporten som du erhåller är utformad så att du kan använda den i dialog med besiktningsmän, kunder och specifikationsansvariga.
 
Praktiskt när:
 
  • Du behöver dokumentation av installationskvaliteten för efterinstallerade infästningar eller efterinstallerad armering
Test av infästningens hållfasthet i detalj

Varför ska du välja provdragning av infästning från Hilti?

Exakta och omfattande testresultat via digital dataöverföring

Provdragning av infästning på plats gör att du slipper att notera testresultaten manuellt, vilket både tar lång tid och innebär risk för felaktigheter. Hiltis senaste generation av utrustning för test av infästning överför mätresultat, bland annat belastnings- och förskjutningsdiagram, direkt till analysprogrammet, vilket gör att man undviker risken för mänskliga misstag.

Kompetent och konsekvent utförande av tjänsten av Hiltis certifierade anställda har

Hilti utvecklat en noggrann, metodisk process för provdragning av infästning. Denna kombination bidrar till att undvika vanliga misstag vid testning.

Alla applikationer upp till 180 kN omfattas av Hiltis testutrustning

Hilti har infästningar för alla tänkbara applikationer och därför kan du också alltid lita på oss för provdragning av infästningar för alla typer av byggprojekt, men även för mycket avancerade tekniska projekt.

Modellkodtäckning för utvärdering av testresultat

Det har ingen betydelse var ditt projekt är beläget, vår tekniska process täcker alla lokala koder och byggbestämmelser. Kontakta din lokala ingenjör eller säljare för mer information.

Slutsats: du får förutsättningar för effektiv dimensionering och validerad, dokumenterad installationskvalitet.

Vill du veta mer om provdragning av infästning på plats?

Dela